„Zábavné vzdělávání je nejlepší forma učení v předškolním věku," řekla Radomíra Viková, vedoucí učitelka MŠ Srdíčko.

Stávající hřiště se tak přetvoří do podoby zelené zahrady. Mobiliář bude doplněn o řadu atypických prvků, které mají pozitivní vliv na mentální rozvoj předškolních dětí a budou zaměřeny na environmentální výchovu. Děti budou přímo na zahradě získávat informace o základních ekologických principech, uvidí proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích nebo zkusí pěstovat jednoduché rostliny.

Na zahradě budou umístěny netradiční prvky, jako jsou vrbová chýška, geologický koutek, hmatová stezka nebo travní bludiště. Samozřejmostí je kompost a několik záhonů. Již méně tradiční je umístění ekologického WC nebo tzv. hmyzího hotelu či vřesoviště.

Předpokládaná hodnota zakázky je 928 tisíc korun, z toho přibližně 85 procent tvoří dotace z evropských fondů a 5 procent získá město jako podporu ze státního rozpočtu. Zakázka bude realizována v příštím roce.

S polskými partnery

Využívat nové hřiště už mohou v další mateřské škole, Čtyřlístek v Úpské ulici. Díky mikroprojektu Česko-polské sportování předškolních dětí tu byla zahrada vybavena novými prvky a bylo pořízeno i nové sportovní vybavení, které bude sloužit jak dětem ze Čtyřlístku, tak i z partnerské školky v Kamiennej Górze.

„V rámci partnerství se mohou děti setkávat s polskými vrstevníky několikrát ročně a kvalitní vybavení jim pomůže rychleji navazovat nové vztahy," uvedla Pavla Kubečková, ředitelka příspěvkové organizace města Mateřská škola Trutnov. Setkávání českých a polských dětí během předškolní výchovy má v Trutnově dlouholetou tradici. „Děti si nenásilnou formou uvědomují, že hranice nerozděluje, ale naopak spojuje," vysvětluje Kubečková smysl programu.

Děti si mají hrát

„Kvalitní zázemí městských mateřských škol je důležité nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče," říká Ivan Adamec, starosta Trutnova. „Děti by si v předškolním období měly hlavně hrát a nenásilnou formou poznávat svět. My se jim k tomu snažíme zajistit ty nejlepší podmínky," dodal.

(njt)