„V rozkladu žádáme uložit podmínky o zavedení ekologického deníku, který by veřejnosti i úřadům poskytoval rychlé informace o situaci na stavbě, a o měření intenzit hluku do dvou let od zahájení zkušebního provozu. Dále jsme zjistili, že nebyly uložené všechny požadavky závazného stanoviska EIA, takže je nutné chybějící doplnit. Ve spisu také chybí závazné stanovisko ke zmírnění zásahu povolované dálnic do okraje lesa, na což jsme upozorňovali již v únoru, ale bylo to nesprávně zamítnuto,“ objasnil námitky předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Archeologický výzkum na dálnici D11 u Trutnova.
Komplikace pro D11! Děti Země zablokovaly stavbu dálnice z Trutnova do Královce

Ministerstvo dopravy již rozklad Dětí Země dne 26. září 2023 vyvěsilo na své úřední desce, kde bude patnáct dní. Účastnící řízení se k němu mohou do 21. října 2023 vyjádřit. Podle Dětí Země jde hlavně o námitky procesního charakteru, takže o nich může ministerstvo samo rozhodnout.

„Z průběhu více než rok probíhajícího stavebního řízení vyplývá, že veřejnost se o jeho zahájení dozvěděla po více než pěti měsících od podání žádosti, přičemž řízení bylo pak na dva měsíce přerušené. I když došlo k průtahům délky asi sedmi měsíců, tak plán stavět dálnici v letech 2024 až 2028 lze považovat za reálný,“ uvedl Patrik.

Zatímco česká strana musí řešit novou komplikaci kvůli stavbě dálnice D11 u Trutnova, Poláci se chystají na otevření dálničního úseku na hranice s Českem do Lubawky.
Je to dětinské jednání, zlobí se starosta Trutnova kvůli odvolání aktivistů

Součástí rozkladu je také analýza Dětí Země, která na základě průběhu šesti stavebních řízení pro dálnici D1 Říkovice - Přerov a tří řízení pro silniční, železniční a vodní stavby u orgánů ochrany přírody zjišťovala, jaký časový vliv na délku celého řízení mají blanketní odvolání, které zašlou spolky a tři instituce rezortu dopravy.

„Pokud resort dopravy bez odborné analýzy a legislativního procesu navrhuje u strategických staveb s významným vlivem na životní prostředí zrušení blanketních odvolání, tak jde o klasickou střelbu do obou vlastních nohou. Státní instituce typu ŘSD ČR, SŽ a ŘVC ČR ho totiž také nyní často používají a navíc si řízení ještě prodlužují. Zasílání blanketních odvolání veřejností má tedy na délku řízení nižší vliv, než státem,“ řekl Miroslav Patrik.

Polské generální ředitelství silnic a dálnic otestovalo novou dálnici S3 Kamienna Góra - Lubawka čtvrtečním cvičením záchranných a policejních složek.
Novou polskou dálnici prověřil tank, vtrhli na ni teroristé. Otevře se za týden

Ekologičtí aktivisté Děti Země se dálnicí z Trutnova do Královce podle předsedy spolku zabývají již patnáct let od roku 2008, kdy se účastnily procesu EIA. „Dále to byla tři řízení o povolení škodlivého zásahu dálnice do cenných biotopů, v letech 2017 až 2019 územní řízení, kdy Děti Země žádné odvolání nepodaly, neboť nezjistily zásadní chyby či rozpory, a nyní je to předmětné stavební řízení,“ dodal Patrik.

Děti Země podaly rozklad proti vydání stavebního povolení na D11 těsně před nabytím právní moci. Rozklad byl takzvaně blanketní a úřady musely počkat, až jej aktivisté doplní. Ti tak nyní učinili.