Celkový objem investice je 75 milionů korun. Špitál zaplatí ze svého pouze 15 procent, a to díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. „Aby nemocnice mohla svým pacientům nabídnout kvalitní služby, musí neustále sledovat vývoj ve zdravotnictví a pořizovat moderní technologie. Díky získané dotaci se opět posuneme o krok dál v modernizaci našeho zařízení,“ oznámil Miroslav Procházka, předseda představenstva trutnovské nemocnice.

V plánu je nákup přístroje s novými vyšetřovacími technologiemi pro radiologické oddělení. Jsou k pacientovi šetrnější, vyšetření jsou rychlejší a sníží se i případné dávky záření. Pořídit se mají i nejnovější technologie používané k zásahům do lidského těla. Díky jejich zdokonalení se zkracuje následná léčba pacienta. „V rámci projektu zakoupíme také nová lůžka, jež umožní individuální přizpůsobení požadavkům jednotlivce. Novými přístroji vybavíme naše laboratoře. Za prvé tím urychlíme rozhodování o způsobu léčby a za druhé rozšíříme škálu prováděných rozborů,“ upřesnil Procházka.

Zřizovatelem trutnovské nemocnice je Královéhradecký kraj. Špitál zaměstnává zhruba 600 lidí, ročně ošetří asi 12 tisíc lidí a pacientům slouží necelých 340 lůžek.