Zorganizovali pro ně návštěvu libereckých bazénů v areálu Babylon. Akce byla určena pro děti, které se činnosti Střelky účastní pravidelně. Výlet se všem zúčastněným velice líbil a vodní radovánky si opravdu užili. Organizace Elfun je hnutím dobrovolníků z řad zaměstnanců General Electric. Se Střelkou spolupracují dlouhodobě. Například vloni darovali sdružení, které funguje při katolické charitě, moderní počítače.