V čem spočívá přímá metoda a v čem je přínosná?

Přímé metoda staví na předpokladu, že cizí jazyk si člověk osvojuje stejným způsobem, jakým si dítě osvojuje svůj jazyk, tedy přirozenou cestou – mluvením. Základem výuky je systém otázek a odpovědí. Lektor neustále klade otázky a zároveň studenty „tlačí“ k odpovědi. Studenti jsou tak „nuceni“ mluvit cizím jazykem od první hodiny. Na hodinách se používá minimum češtiny a simuluje se autentické cizojazyčné prostředí. Tímto způsobem se studenti učí v cizím jazyce myslet, aniž by si nejprve překládali do češtiny. Metoda je vhodná i pro úplné začátečníky a odbourává strach z mluvení, který je velmi častý i u pokročilých studentů.

Přímou metodu výuky používáme v naší jazykové škole Domino Trutnov zatím pro výuku angličtiny, a to od roku 2010, kdy jsme jako první škola v České republice získali exkluzivní licenci na výuku touto metodou. Pro více informací o metodě navštivte webové stránky: www.direct-english.cz a stránky naší školy: www.domino-skola.cz.

Další otázky můžete posílat na e-mailovou adresu miroslava.jasanska@denik.cz.