V kolika letech by se děti měly začít seznamovat s cizím jazykem?  
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Osobně se přikláním k názoru, že čím dříve, tím lépe. Ideální je věk 3 – 6 let, ale velmi záleží na individualitě každého dítěte. Většina z nás dospělých si myslí, že je pro děti příliš obtížné naučit se cizí jazyk. Ve skutečnosti se děti učí mnohem snadněji než dospělí a s dobrým lektorem berou výuku cizího jazyka jako hru. Aby se dítě naučilo myslet v cizím jazyce a nepoznalo strach a různé blokace z cizí řeči, nepřipadá v úvahu učení klasickou formou.

Použití češtiny je při výuce omezeno na minimum, resp. vyloučeno. Dítě se učí napodobováním, tak, jako se kdysi učilo svůj mateřský jazyk. To, co u dospělých musíme simulovat za pomoci přímé metody, probíhá u dětí zcela přirozeně. Děti jsou velmi vnímavé, nemají zábrany, nestydí se. Metoda, kterou v naší jazykové škole exkluzivně používáme, je vhodná jak pro dospělé, tak pro děti. Více informací nejen o kurzech pro děti a mládež najdete na www.domino-skola.cz.


Další otázky můžete posílat na e-mailovou adresu miroslava.jasanska@denik.cz.