„Jedna z nejvýznamnějších památek lidové architektury v Pojizeří příští rok oslaví 300 let od postavení a letošní rok bude věnován především přípravám na toto výročí," uvedla ředitelka muzea v Turnově Vladimíra Jakouběová, pod který statek patří.

„Rádi bychom statek pro příští rok dostali do podoby, jak vypadal, když tady Dlaskové žili," uvedla. Už letos proto chtějí na dvoře postavit holubník a upravit louku kolem Rakoušova sroubku – návštěvníkům by měla sloužit jako odpočinkové místo s výhledem do krajiny. „Letos by tam měl vzniknout ovocný sad, měly by tam být osazeny malá zvonička, lavičky a dva kláty – včelíny. Bude to ukázka toho, jak to kdysi mohlo vypadat na vesnické návsi," řekla Jakouběová.

Vyjde kronika majitele Dlaska

Na Vánoce plánuje muzeum vydat v rozšířeném vydání kroniku nejznámějšího majitele statku Josefa Dlaska, jenž ve svém rukopise zachytil život na venkově v první polovině 19. století. V rozšířeném vydání budou i části, které dosud přeloženy nebyly.

Obdobně jako v minulých sezónách i letos chystá statek doprovodné akce, na nichž připomene zapomenuté lidové zvyky.

O velikonoční sobotu to bylo právě koulení vajec na valbišti, kterým se bavili malí koledníci na konci 19. století. „Vyhrává ten, komu se vajíčko nejdále dokutálí," uvedla ředitelka. Oblíbeným zvykem bývaly i souboje s cílem rozbít protivníkovo vejce. „V původní tradici bývala vajíčka syrová. Byla v tom symbolika života, aby mohlo předat sílu obdarovanému," vysvětlila Jakouběová.