Ještě počátkem 90. let minulého století chodili obyvatelé do místního kinosálu naproti fotbalovému hřišti na tehdejší filmové trháky Vrať se do hrobu, Vesničko má, středisková nebo Fantóm Amsterodamu, jak to dokládá dobový plakát, který se v objektu povedlo nalézt. Jedno z prvních širokoúhlých kin v okrese Trutnov poté zaniklo a dlouhé roky chátralo.

Někdejší kinosál najde široké využití

Už za pár měsíců se ale do místnosti znovu vrátí společenský ruch. Díky klíčové dotaci z Evropské unie mohla radnice v lednu začít s celkovou rekonstrukcí. Ta zahrnuje úpravu vnitřních prostor a schodiště včetně bezbariérového vstupu, novou elektroinstalaci či opravu topení.

„Obec nemá vlastní kulturní zařízení, rozhodli jsme se proto, i v důsledku poptávky občanů, vybudovat víceúčelový sál pro veškeré společenské akce, jako jsou tradiční plesy a zábavy. Prostor využijeme také na zasedání společenství obcí, jejichž jsou Chotěvice členem,“ sdělil starosta Josef Davidík.

Do konce května mají být stavební práce v hlavním sále i předsálí hotovy. „S otevřením počítáme v červnu,“ dodal starosta. Přestože rozpočet projektu, jenž se oficiálně jmenuje Rekonstrukce společenského sálu v obci Chotěvice, je pouze 4 miliony korun, pro vesnici s tisícovkou stálých obyvatel to znamená největší investici v polistopadové historii. Přes 3 miliony radnice získala z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Na historickém úspěchu podkrkonošské obce se podílel Euroregion Glacensis, který zpracoval nakonec úspěšnou žádost o evropský příspěvek. „Jsme rádi, že se nám podařilo dostat dotace i do menších obcí, které v tomto programovacím období příliš nečerpaly, anebo čerpaly spíše krajské granty, kde se částky v průměru pohybují okolo 200 až 300 tisíc korun. Efekt je v tomto případě hodně velký, obec najednou získá další prvky občanské vybavenosti, které přispějí k rozvoji zájmové činnosti, školy i místních sdružení a spolků,“ poznamenal projektový manažer Euroregionu Glacensis Josef Taláb.