„Do současnosti jsme měli snahu se rozumně dohodnout, nicméně v poslední době nabýváme přesvědčení, že bude nutno přistoupit i k mnohem tvrdším opatřením. Přístup k opravám se nám nezdá dostatečně zodpovědný,“ prohlásil náměstek hejtmana Vladimír Derner.

Situací se ve středu dokonce zabývali radní. „Problémů je tady dost. Co považuji nadále za zásadní, je otázka izolací na nádvoří, které podle nás nejsou dostatečně opravené. Do objektu navzdory opravám teče a obáváme se, že jakmile rozmrzne to, co je na nádvoří, bude situace ještě horší,“ řekl náměstek hejtmana. Kraj si kvůli rozdílným pohledům na opravy nechal vypracovat soudní znalecký posudek, podle jehož nálezu bude dále postupovat.

Situaci však komplikuje skutečnost, že kraj není vlastníkem objektu, ale je v budově pouze v nájmu. Jeho právní postavení vůči zhotoviteli stavby je tedy slabší.

Tristní stav přetrvává například v podatelně, kde pracovníci svádějí kapající vodu trubkou do kbelíku! Teče i do garáží, problémy jsou rovněž s klimatizací a na zdech se dokonce začaly objevovat trhliny. „Některé mohou být rázu povrchového, u některých máme pochybnosti, zda nejsou charakteru statického. Nedávno zde například prasklo okno, ale nevíme, jestli kvůli pohybu budovy, nebo teplotním účinkům,“ sdělil Vladimír Derner.

Stavební firma Skanska tvrdí, že dalším opravám se nebrání. Po loni na podzim opravené hydroizolaci na vytipovaných místech přijdou na řadu další. „Na většině z míst zatékání ustalo, nicméně po následných přívalových deštích došlo k opětovným lokálním průsakům. Tento stav sledujeme a připravujeme návrh řešení, které bude možné realizovat až po projednání s krajským úřadem a vlastníkem budovy, a za příznivějších klimatických podmínek,“ uvedla ředitelka komunikace firmy Skanska Lucie Nováková.

OTÁZKA PRO radního kraje Miroslava Uchytila

Omezují závady na objektu Regiocentra provoz krajského úřadu?
Základní úřednickou práci to nekomplikuje, ale na druhou stranu to otravuje život například tím, že kraj nemohl kvůli vlhkosti delší dobu využívat prostor určený pro archiv. Každou chvíli jsou zde určitá omezení, protože se stále monitoruje netěsnost izolací. Závad je tady k mému údivu hodně. Zatékání poskytuje i podivný obrázek různým návštěvám. Když tady máme kbelíky, do nichž teče voda skrz strop, je to ponižující.