Ty původní jsou přestárlé, vesměs odumírající a nová výsadba by podle něho byla vhodnější. Autor projektu tvrdil, že na rozdíl od původních kulových javorů by byly nové stromy odolnější vůči zimnímu solení a jejich vyšší vzrůst by nepřekážel dopravě. Přestože pracovníci odboru životního prostředí obhajovali Součkovo řešení, které navazuje na získanou dotaci, zastupitelé měli názor jiný.

Podle nich totiž nebyla výměna stromů za vyšší druh předem projednána s občany, kterým by v budoucnu stínily do bytů. Navíc členové komise pro životní prostředí po prohlídce usoudili, že ponechání javorů bude vhodně navazovat na původní okolní výsadbu v náměstí Mariánském a Havlíčkově. „Spíše než o to, aby stromy nepřekážely autům ve městě, bychom se měli starat o vytěsnění těžké nákladní a kamionové dopravy z jeho středu,“ podotkl Otto Jarolímek (TK). „Kulovité javory jsou v této ulici od roku 1925 a jsou součástí historické výsadby. Staré se vždy vyměnily a přerostlé ořezaly. Nevím, proč by to nemohlo fungovat dál? Rozhodně bychom neměli se stromy ustupovat dopravě a síťařům. V Turnově se toho už zbytečně pokácelo dost,“ doplnil Ivan Kunetka (TK).

Architekt Souček připustil, že s ořezáváním vyšších stromů by mohl být v budoucnu problém, solení chodníků, pokud je v režii města, lze omezit. Zastupitelé se pak shodli na tom, že pro město bude jednodušší a mnohem levnější, ponechat charakteristickou výsadbu a staré a poškozené javory vyměnit za nové.

Otakar Grund