„Zatímco přinést si občerstvení do hor není problém, odnést odlehčené prázdné obaly s sebou někteří návštěvníci za samozřejmost nepovažují," poukázal na zlozvyk Radek Drahný ze Správy národního parku. A pádný důkaz má po ruce. Při sobotní akci Čisté hory 300 lidí nasbíralo po turistických cestách a po loukách téměř 10 tun odpadků.

Dobrovolníci vyráželi na trasy, které vytipovali strážci parku. Během dne se pak na rozcestích začaly objevovat pytle plné smetí, které později strážci svezli z hor dolů.

„Každoročně pořádáme sběr před letní sezónou pro školy a na podzim speciální víkend, kdy nám přijedou pomoci skauti," připomněl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Sobotní akce nebyla jen lokální, probíhala po celých horách. Zapojila se většina zaměstnanců národního parku a množství dobrovolníků. Výsledek je překvapující. Oproti loňským třem tunám jsme letos nasbírali víc jak třikrát tolik. Nárůst je daný tím, že jsme se zaměřili na některé letité černé skládky," dodal Hřebačka.

„Překvapením pro všechny bylo obrovské množství obalů od energetických gelů, papírových kapesníčků, pet lahví a plechovek od nápojů. Kuriozitou byla plynová maska z roku 1937, kterou brigádníci našli na letité černé skládce na luční enklávě Velveta," podotkl Radek Drahný.

V přírodě se odpadky rozkládají velmi pomalu. V horách proto víc než kde jinde platí, že co si s sebou do přírody přineseme, musíme také odnést.