Ode dneška až do 3. července bude tedy putovat „sběrný dvůr“ v podobě kontejneru za obyvateli. Dnes bude přistaven v Maršově u Úpice a v dalších dnech se objeví v Libňatově, Havlovicích, Suchovršicích, Úpici, Velkých Svatoňovicích, Batňovicích, dále v Malých Svatoňovicích, Chvalči, Radvanicích a Jívce.
Zájemci tak mohou jednoduše a ekologicky zlikvidovat vysloužilé elektrospotřebiče a další elektrozařízení z domácností. Stačí, když je zkrátka odloží do přistaveného kontejneru.

Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím mobilního kontejneru šetří nejen životní prostředí, ale také finance obecních pokladen. Zmíněný projekt zajišťuje plně na své náklady kolektivní systém Elektrowin.

Obce a zastřešující svazek navíc získají finanční příspěvek, a to v řádech několika tisíc korun. Záleží to na počtu obyvatel a množství zapojených obcí. Peníze jsou určené na pokrytí administrativních nákladů spojených s organizačním zajištěním a informační podporou akce.