Projektové záměry budou hodnoceny i z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí. Plusové body jsou pro projekty počítající s výsadbou zeleně, s využitím recyklovaných materiálů a zavedením šetrných ekologických materiálů. V této výzvě je alokováno 12 milionů korun. V případě úspěšného projektu obec vloží do modernizace pouze 5 procent nákladů. Realizace je nutná do června roku 2022.

Příklady dobré praxe mohou žadatelé čerpat např. v Holandsku ve městě Utrecht, kde více než 300 autobusových zastávek nechali přestavět na zastávky s rostlinným královstvím na střechách. Díky rozkvetlé zeleni se zde zastavují včely a opylovávají květiny.