V některých zařízeních už působí, trutnovská nemocnice se na jejich příchod připravuje. Jak upozornila Magdalena Doležalová ze Zdravotnického holdingu, nabízí se možnost spolupráce s Oblastní charitou. Pro některá zařízení poskytuje své služby nezisková organizace Královédvorská Arnika. Ta dobrovolníky posílá například do LDN v Jaroměři, s níž má smlouvu.

Královédvorská Arnika dobrovolníky administrativně zaštítí a na základě zkušeností, která má například z Domova sv. Josefa v Žirči či z Diakonie ČCE s aktivitami poradí. „Hledáme další dobrovolníky, ideálně mezi místními. Není potřeba žádná speciální kvalifikace, nicméně pečlivě si vybíráme. Aktivity jsou téměř neomezené, záleží na fantazii a domluvě. Služba částečně supluje i rodinu, protože ne všichni ji mají nablízku,“ vysvětlila předsedkyně Královédvorské Arniky Jana Štěpánová.

V trutnovské nemocnici se chystá spolupráce s charitou. Například jičínskou Oblastní charitou prošlo již několik desítek dobrovolníků. Byli to například budoucí studenti medicíny, nebo pacienti, kteří si prošli nějakou nemocí a nyní se snaží pomoci ostatním.

Kurz Rescue 2019 v Trutnově.
Učili se zachraňovat tonoucí