Většina velkých měst má dobře propracovaný systém příměstské a městské železniční dopravy, a proto může být cestovaní po kolejích za pracovními či školními povinnostmi tou nejlepší a nejrychlejší volbou.

Ukázalo to například srovnání rychlosti aut a vlaků linek Eska v pražské aglomeraci. A co víc – často se vyplatí i finančně díky řadě zvýhodněných jízdenek.

Pro pravidelné cestování do zaměstnání nabízejí České dráhy výhodné traťové jízdenky. Slouží pro opakované jízdy vlakem do vzdálenosti 120 kilometrů. Nabídku traťových jízdenek vhodně doplňují síťové jízdenky Českých drah, se kterými můžete cestovat po kolejích na různá místa nebo na delší vzdálenosti bez omezení.

Traťové jízdenky

Jak už jejich název napovídá, slouží traťové jízdenky k opakovaným jízdám vlakem mezi vybranými stanicemi – tedy na trati zvolené zákazníkem. Vzdálenost mezi železničními stanicemi nesmí být delší než 120 kilometrů. Výhodou je, že traťovou jízdenku můžete použít také k jízdě po jiné trati než je na dokladu vyznačeno. Tedy pokud je vzdálenost mezi uvedenými stanicemi kratší nebo alespoň stejně dlouhá. Traťové jízdenky jsou navíc přenosné, takže je mohou využívat různí cestující (u zlevněných variant je však třeba prokázat příslušný nárok na slevu). Traťové jízdenky pro cestování v 1. nebo 2. třídě prodávají České dráhy s platností týdenní (sedmidenní), měsíční nebo čtvrtletní (tříměsíční). Cenu za traťovou jízdenku si můžete snadno spočítat pomocí elektronického tarifního kalkulátoru jízdného Českých drah na adrese www.jizdenka.cz

Síťové jízdenky KLASIK

Pokud často jezdíte na služební cesty a cestujete vlakem po celé republice, vyplatí se vám pořídit si některou ze síťových jízdenek KLASIK. I tyto jízdenky pro neomezené cestování vlakem v 1. nebo 2. třídě se prodávají s platností týdenní (sedmidenní), měsíční nebo čtvrtletní (tříměsíční). Případné místenky a lůžkové či lehátkové příplatky je nutné doplatit. Síťové jízdenky KLASIK jsou rovněž přenosné, nevydávají se na jméno, a může je tedy použít kdokoliv z vašich známých, přátel nebo kolegů z práce (u varianty za zákaznické jízdné je nutné prokázat nárok na slevu).

Síťová jízdenka In-gold
Těm, kteří cestují vlakem pravidelně nebo na delší vzdálenosti, je určena také další nabídka Českých drah – síťová jízdenka In-gold. Její držitel může cestovat bez omezení v 1. i 2. třídě všech vlaků Českých drah včetně lanové dráhy ČD na Ještěd. Doplatit je nutné jen cenu případné místenky či lůžkový a lehátkový příplatek. Síťová jízdenka In-gold se vystavuje jako elektronická aplikace na In-kartě/Rail plus a lze ji zakoupit s platností týdenní (sedmidenní), měsíční, čtvrtletní (tříměsíční) nebo roční.

Vlakem za studijními povinnostmi
Žáci a studenti do 26 let, kteří se prokážou žákovským průkazem, mohou cestovat ve vlacích Českých drah za zlevněné žákovské jízdné. Mladým pasažérům jsou pro jednotlivé jízdy určeny levnější žákovské jízdenky, pro opakované dojíždění nabízejí České dráhy žákům výhodné týdenní traťové jízdenky. Při využití povinně místenkových vlaků (SuperCity) je jen nutné dokoupit místenku. Jak získáte žákovský průkaz? V kterékoliv pokladní přepážce ČD si kupte za 1 Kč tiskopis tohoto průkazu, vyplňte jej, nechte potvrdit ve škole, opatřete fotografií a vypravte se zpět k pokladní přepážce. Oproti vyplněnému tiskopisu a za poplatek 50 Kč vám pracovník ČD žákovský průkaz potvrdí.

Speciální nabídka
Pokud při potvrzování žákovského průkazu požádáte současně o vystavení elektronické peněženky ČD na In-kartě (je třeba mít vyplněný formulář a fotografii), získáte ji zdarma. Při placení elektronickou peněženkou můžete čerpat bonus až 6 % ze zaplaceného jízdného.

Žákovské jízdenky pro jednotlivé jízdy
Na žákovské jízdné lze cestovat ve 2. třídě vlaků Českých drah. Ceny jednosměrných žákovských jízdenek se odlišují podle věkové kategorie (6 až 15 let nebo 15 až 26 let) a podle počtu kilometrů mezi výchozí a cílovou stanicí. Jízdné budete mít levnější, pokud si zakoupíte žákovskou jízdenku pro cestu tam i zpět (pro návrat nejpozději do konce následujícího dne), získáte totiž zpáteční slevu pro žáky. Tarifní vzdálenost si můžete najít přes elektronický jízdní řád na www.vlak.cz a cenu žákovské jízdenky zjistíte např. na www.jizdenka.cz.

Žákovské traťové jízdenky týdenní
Pro mladé pasažéry, kteří se mohou prokázat žákovským průkazem, nabízejí České dráhy také traťové jízdenky týdenní, a to pro jízdu vlakem oběma směry. I tyto jízdenky platí pro cestování ve 2. třídě a jejich ceny jsou odlišné pro žáky od 6 do 15 let a pro žáky/studenty od 15 do 26 let. V případě, že má žák/student na zadní straně žákovského průkazu uvedeno, že navštěvuje školu pouze určité dny v týdnu (například v úterý a ve čtvrtek), bude mu platnost týdenní traťové jízdenky za zlevněnou cenu uznána jen v tyto dny. Více informací včetně ceníku naleznete na www.cd.cz/zaci.