„Se svou výškou kolem 175 centimetrů je největším ze všech druhů afrických jeřábů. Návštěvníci mohou samici vidět ve výběhu vedle Pavilonu goril, ve společnosti antilop sitatunga, dvou husic modrokřídlých, dvou zoborožců kaferských a jednoho hadilova písaře. Všechna zvířata, až na hadilova písaře, přijala novou obyvatelku výběhu bez problémů. S hadilovem si samice poradila sama, bez zásahu ošetřovatelů," informovala o novince v zoo tisková mluvčí Jana Myslivečková..

Tříletá samice jeřába laločnatého přicestovala z Německa. Nejprve strávila měsíc v zázemí zoo na karanténě a poté, co byla ukončena všechna vyšetření, která potvrdila, že je v pořádku, byla převezena do výběhu.

Zde se postupně seznamovala se stádem antilop sitatung, dvěma zoborožci kaferskými, dvěma husicemi modrokřídlými a jedním hadilovem písařem.

„Impozantní samici jeřába bradavičnatého si sitatungy a zoborožci jenom opatrně prohlíželi, ale hadilov na ní zkusil svou sílu. Samice si jeho pokusů dlouho nevšímala, ale když ji kopnul, elegantně se s ním vypořádala. Stačilo jí jenom roztáhnout obě křídla a ve výběhu nastal klid," popsala Jana Myslivečková z královédvorské zoo příchod nového druhu jeřába mezi ostatní zvířata.

„Z příchodu samice jeřába bradavičnatého máme velikou radost. V novém prostředí se bez problémů aklimatizovala. Nyní již pracujeme na příchodu samce, tento druh se v zoologických zahradách množí zatím jen zřídka, rádi bychom se připojili k těm, kde se to daří", sdělil zoolog Michal Podhrazský.

Eva Veselá