„Jde o poslední akci v rámci druhé etapy projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura. Ten čítá osm dopravních staveb ve výši 465 milionů korun, které přinesou zlepšení provozu zdejších podnikůa zlepší průjezdnost frekventovaného regionu Krkonoš,“ řekl hejtman Jiří Štěpán. Finanční dotaci ve výši 48,2 milionu korun na Dělnickou poskytlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Závod je nyní přístupný ze dvou stran a zlepšila se tím i bezpečnost lidí.

Projekt byl rozdělen do dvou etap, které na sebe navazují. Část těchto akcí zasahuje do Libereckého kraje. V rámci první etapy bylo zrekonstruováno 14,5 kilometru silnic a vybudován nový most ve Vrchlabí na silnici I/14.

Druhá etapa zahrnovala rekonstrukci 9,3 kilometru silnic. Opravy se týkaly silnic II/293, II/295, III/2953 a I/14, které jsou součástí zásobovací trasy mezi jednotlivými závody společnosti Škoda Auto, a. s., po níž je vedena kromě osobní a autobusové dopravy i doprava přepravců. Investice přinesly zlepšení provozních podmínek a celkové zlepšení průjezdnosti, zkrácení dojezdových časů, zajištění bezpečné obslužnosti území, snížení rizika nehodovosti i snížení prašnosti a hlučnosti.