Projekt Krajského úřadu Libereckého kraje se konal ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, Obvodním oddělením policie Semily a Místní skupinou Českého červeného kříže v Turnově.

„Během dopoledne se akce zúčastnilo přes čtyřicet osob a setkala se s velmi kladným ohlasem. Na odstavné ploše v obci Ktová byl k dispozici tým zdravotníků a dobrovolníků a také stan, ve kterém na řidiče čekalo malé překvapení v podobě Ambumena Carlose a jeho dvou sličných kolegyň Anduly a Mařeny. Všichni již netrpělivě očekávali, až se jich řidiči a jejich spolujezdci ujmou a pod odborným dohledem se naučí správné kardiopulmonální resuscitaci," informoval Tomáš Goroš, zástupce turnovského Českého červeného kříže.

Dodal, že většina řidičů i spolujezdců své prvotní zaskočení z momentálního překvapení vzápětí rozmasírovala na připravených figurínách.

Do vozů se řidiči vraceli s blaženým pocitem, že vědí jak si v dané situaci počínat. Tato akce vlastně nenásilnou formou prověřila jejich praktické znalosti a dovednosti. „Pro zdravotníky zase bylo velkým překvapením a do jisté míry i zadostiučiněním, že možnosti prakticky si vyzkoušet resuscitaci využila drtivá většina oslovených a nikdo v daném okamžiku nikam nepospíchal," uvedl Tomáš Goroš.

Policisté se v rámci běžné silniční kontroly zaměřili cíleně na kontrolu lékárniček.

„Malí cestovatelé od nás dostali poučné omalovánky, aby se v duchu sousloví škola hrou naučili také jistým základům první pomoci," řekl zástupce ČČK Tomáš Goroš a zdůraznil, že by se veřejnost neměla bát podobných akcí. I mimo jejich konání by měla prohlubovat znalosti z první pomoci, a tak ve vlastním zájmu získávat potřebné zkušenosti k záchraně lidského života.

(ves)