Omezení se týká celé lokality, kterou zásobuje příčská elektrárna: Trutnova, Mladých Buků, Svobody nad Úpou, Janských Lázní, Horního Maršova, Bohuslavic, Suchovršic, Úpice a Radvanic. Současně bude odstaven celý zdroj – elektrárna Poříčí.

„Provedeme kontrolu a opravu technologických částí. Odstávka teplovodů slouží i k revizím a výměnám armatur, kontrole a doplnění maziv do kompenzátorů, provedeme opravy nebo výměny dožitých částí primárního potrubí,“ upřesnil Miloš Schejbal, vedoucí odboru řízení směnového provozu. Dojde též k přeložení části horkovodního potrubí na nábřeží v Trutnově z nadzemního do podzemního a k připojení nových odběratelů.