Zařízení bylo postaveno původně jako provizorní v roce 1975. Zastaralá technologie v současnosti není schopná spolehlivě upravovovat vodu z Jizerky do požadované kvality. Vodohospodářské sdružení Turnov proto přistoupilo k rekonstrukci a intenzifikaci úpravny. „Jedná se o klíčovou stavbu pro chod města,“ zdůraznil předseda sdružení Milan Hejduk.

Dojde ke kompletní výměně technologie, po realizaci akce bude kapacita dvojnásobná. Stavební firma instaluje pět nových tlakových filtrů a tlakovou reakční nádobu na vyvločkování nečistot. Stávající dezinfekce bude nahrazena plynným chlórem a doplněná nízkotlakovou UV lampou. „Po dokončení rekonstrukce bude úpravna v Hrabačově stoprocentně spolehlivá. I kdyby všechny ostatní zdroje, které Jilemnice má, klekly, tak zdejší úpravna dokáže vodou zásobit celé město,“ vysvětlil investiční technik VHS Turnov Zdeněk Rajm. Součástí projektu je také přístavba ke stávajícímu objektu. Do nového prostoru přijde nové technologické zařízení a akumulace o objemu 2×250 kubických metrů pro pojištění dodávek vody.

Stavební práce potrvají do května 2011, kdy zároveň odstartuje pětiměsíční zkušební provoz. Na projekt s rozpočtem přes 28 milionů korun sdružení získalo takřka dvanáctimilionovou dotaci z ministerstva zemědělství.

Na investici se z 10 procent podílí Liberecký kraj, zbytek sumy kryje sdružení pomocí úvěru a z vlastních zdrojů.

Stavební práce zasáhnou také původní objekt úpravny včetně nové fasády, zateplení, výměny oken, podlah, obkladů i modernizace sociálního zázemí. Rekonstrukcí projde i přivaděč surové vody, v plánu je nové oplocení areálu a sadové úpravy. „Po 35 letech si úpravna v Hrabačově určitě nový facelift zaslouží a doufám, že dalších 35 let bude bez problémů fungovat,“ poznamenal jilemnický starosta Vladimír Richter.

Jilemnice má několik zdrojů pitné vody, žádný z nich ale není stoprocentně spolehlivý. Problémy nastávaly hlavně při jarních táních a vyšších stavech hladiny v Jizerce, kdy byla voda zakalená a úpravna musela stát. V takových případech Jilemničtí vodu nakupovali ze sousedních Martinic. Hrabačovské zařízení se tak po nutných úpravách stane hlavním zdrojem pitné vody pro celé město.