Ve vesnici vznikne nová lokalita pro bydlení Jižní, obec bude letos prodávat dvacet pozemků pro výstavbu rodinných domů. Parcely se nacházejí při výjezdu z Dolní Branné ve směru na Studenec. Zájem je veliký. "Je to pěkné, slunečné místo. V databázi evidujeme více zájemců než kolik je k dispozici pozemků. Cenovou hladinu, za kterou je budeme prodávat, ani systém prodeje, ale zatím nemáme stanovené," uvedl starosta.

"Kvůli biokoridoru jsme museli provést změnu územního plánu. Ta bude dokončená začátkem července. Měli jsme už také veřejné projednávání. Začneme projektovat. Jsme vděční, když tady budou lidé bydlet, což preferujeme místo toho, aby nám sem jezdili jednou týdně spát," dodal Čvančara. Další nová lokalita pro bydlení vznikla Na Vyhlídce, vybudoval ji tam soukromý investor.

To je proměna. Chátrající historickou roubenku pocházející z roku 1747 proměnila Dolní Branná v Muzeum lyžování.
Od Hanče po Samkovou. Dolní Branná proměnila zvadlou roubenku v Muzeum lyžování

Plánovaná sportovní hala by vyrostla vedle hřiště s umělou trávou. "Sportovní halu máme vyprojektovanou, máme platné stavební povolení. Rozpočet na výstavbu vychází přes 40 milionů korun, potřebovali bychom na ni dotaci. Zatím jsme dvakrát neúspěšně žádali. Byla by to jedna z největších hal v okolí, která by sloužila škole, veřejnosti i sportovním klubům," sdělil starosta Dolní Branné.

"Sportovní hala by vznikla v novém centru obce v blízkosti školy, ve které jsme před dvěma lety dokončili přístavbu. To byla největší investice, která stála 25 milionů korun, když 20 milionů jsme dostali od ministerstva financí. Je to velice zajímavé architektonické řešení vrchlabského ateliéru A177 s netradičně otočeným objektem. Předělali jsme také školní zahradu, parkoviště. Čeká nás také oprava kulturního domu a jeho přestavba na multifunkční budovu. Projektujeme chodník ve směru Horní Brannou. Vrchlabská farnost opravuje střechu na kostele," informoval o dění v Dolní Branné starosta.

Aleš Suk s prvním dětským snowboardem Evy Samkové, který patří mezi exponáty Muzea lyžování v Dolní Branné.
Suk koupil Hančovy lyže ve starožitnictví, kvůli Vrchlabí mu žena nadávala

SPORTOVNÍ HALA POHLEDEM ARCHITEKTA

Projekt sportovní haly v Dolní Branné přiblížil Deníku architekt Michal Daněk z ateliéru A177 ve Vrchlabí.

"Celkové urbanistické řešení stavby vychází z konfigurace stávajícího terénu, z dopravní situace a umístění stávajících staveb v okolí. Objekt sportovní haly je navržen jako podélná hmota orientovaná svou podélnou osou rovnoběžně s komunikací, jak je na území v nejbližším okolí typické - umístění základní a mateřské školy, umístění kulturního domu, objektu rodinného domu čp. 201 a s mírným pootočením podélné osy i kostel sv. Jiří.

Objekt sportovní haly je přirozeně osazen do rostlého terénu s podlahou přibližně na úrovni komunikace a tím na zadní straně pod úrovní rostlého terénu zhruba 2,5 metru. Tím se objekt výrazně objemově zmenšil a hlavně na výšku tak nekonkuruje objektu kostela. Hala je zastřešena jednoduchou pultovou střechou se sklonem „proti svahu“, část šaten je zastřešena plochou střechou opatřenou vegetační vrstvou extensivní zeleně.

Vizualizace sportovní haly, kterou chce postavit obec Dolní Branná.Vizualizace sportovní haly, kterou chce postavit obec Dolní Branná.Zdroj: ateliér A177

Základní rozměry objektu sportovní haly jsou: délka 36,80 m, šířka 22,80 m, výška 8,425 až 10,215 m, s hrací plochou o rozměru 35,30x21,20 m, rozměry části objektu s umístěnými šatnami a nutným vybavením 37,50x6,25 m.

Konstrukční systém sportovní haly tvoří železobetonové sloupy s železobetonové průvlaky, založené do základových patek, střechu podpírají dřevěné vazníky z lepeného dřeva spolu s krokvemi „po vlašsku“. Zadní část šaten je tvořena stěnovým systémem se základovými pasy a plochou střechou ze železobetonu. Pultová střecha bude opatřena krytinou z PVC a střecha plochá také, s doplněním o extensivní zeleň. Obvodový plášť je tvořen dvěma materiály: omítka je navržena na hlavní hmotě haly a doplněna o nerez sítě s popínavou zelení, obklad z cementotřískových desek - na zadní šatnové části. Zpevněné vnější plochy jsou asfaltové, z betonové dlažby a zatravňovacích tvárnic.

Venkovní hřiště je navrženo o rozměrech 40,00x20,00 m s umělým povrchem - trávou bez pískového vsypu."