„V zeleném štítě znaku pod stříbrnou vlnitou hlavou s červeným vlnitým břevnem stříbrná zúžená krokev nad knížecí čepicí. Figura červeného vlnitého břevna ve stříbrné hlavě štítu představuje hlavní motiv návrhu znaku – mluvící znamení symbolizující název obce odvozený od Kalenského potoka, jehož voda byla od nepaměti zkalená vždy po dešti typickou červenou hlínou.

Figura krokve vyjadřuje podhorskou polohu obce a místní lomy a připomíná i možný původ názvu místní části Slemeno, který má pocházet buď od vrchu pohoří, nebo také od břevna či trámu ve střeše či samotného vrchu střechy. Figura knížecí čepice je atributem sv. Václava, jemuž je zasvěcen místní farní kostel a jehož vyobrazení se nachází na historických pečetích obce i farnosti. Vlajka obce počítá s opakováním všech znakových figur.

List tvoří čtyři vodorovné pruhy, bílý, červený, bílý a zelený, v poměru 1:1:1:7. Druhý a třetí pruh vlnitý třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi. V zeleném pruhu knížecí čepice pod bílou krokví, vycházející z poslední osminy žerďového a vlajícího okraje, s vrcholem ve třech osminách šířky listu. Poměr šířky k délce je 2:3,“ informoval Krkonošský deník o novince heraldik a vexikolog Jan Tejkal.