Vlivem rostoucích cen plynu a hlavně následkem odpojení sedmi panelových domů od centrálního vytápění dojde ke zdražení tepla v průměru o 20 až 25 korun za gigajoule. Novinářům to sdělil Stanislav Klápště, jednatel Městské bytové správy Semily. Přesto zůstane cena za teplo a teplou vodu v Semilech jednou z nejnižších v Libereckém kraji.

„V srpnu šla cena plynu pro velkoodběratele nahoru. Prognóza pro celý příští rok hovoří o pozvolném nárůstu cen. A čisté palivo dělá tři čtvrtiny ceny, kterou platíme,“ vysvětlil Klápště. U běžného třípokojového bytu na semilském sídlišti, který ročně spotřebuje 30 gigajoulů tepla, bude zdražení znamenat přibližně 750 korun navíc. U větších bytů bude zdražení úměrné počtu spotřebovaného te­pla.

Zdražení nedosáhne cen z roku 2008

Za zdražení tepla pro více než 1 000 domácností může nejen dražší plyn, ale i odpojení 500 domácností od centrální kotelny. Při stejných nákladech na provoz kotelny se počet odběratelů snížil už o třetinu. A další tři domy mají odpojení v plánu. Důvodem jsou malé kondenzační domácí kotelny, které mají mít údajně až o 25% vyšší účinnost a spálí tak méně plynu. Teplo v odpojených domech tak má být levnější. Aby zbylým neodpojeným domácnostem teplo nezdražilo příliš, musela městská bytová správa přijít s řadou úsporných opatření, například snížením odpisů a snížením pracovních úvazků.

Cena 597 korun za gigajoule, které domácnosti platí v Semilech dnes, by podle místostarosty Vladimíra Šimka měla vydržet do konce roku 2009. Jde o nižší cenu, než která platila na konci roku 2008. Tehdy se za teplo platilo v Semilech 685 korun. Zdražení, které se plánuje na začátek roku 2010, ceny z roku 2008 nedosáhne.

„Stále budeme patřit mezi města s levným teplem. V Liberci, Jablonci nad Nisou a Turnově stojí teplo až 640 korun“, připomněl Šimek.

Na začátku roku si město nechalo zpracovat studii vývoje cen tepla. Cena tepla pro rok 2009 byla vypočtena na 597 korun za gigajoule. „Za předpokladu, že ostatní zákazníci v roce 2010 zůstanou připojeni ke stávajícímu systému, tak by se podle prognózy ceny zemního plynu a předpokládané nižší výrobě na sídlišti v Řekách cena za gigajoule zvýšila na 617 až 622 korun,“ doplnil Stanislav Klápště.

Probíhají však také jednání s firmou, která nabízí investici do nového zařízení (kogenerační jednotky a tepelná čerpadla), které by doplnilo stávající systém a dokázalo využít geotermální energii. Přineslo by to snížení ceny tepla a její stabilizaci již v roce 2010 přibližně na cenu 550 korun za gigajoule. Po využití geotermálního tepla by došlo k dalšímu snížení ceny tepla bez závislosti na dodávce a ceně zemního plynu.

Na podzim se má v Semilech podle starosty Jana Farského provést geofyzikální průzkum vhodnosti geotermálního vrtu. Zastupitelstvo již odsouhlasilo půlmilionový příspěvek na průzkum, vázaný na jednomilionovou účast Ministerstva životního prostředí.

Tomáš Lánský