Město připomíná jedno velké bludiště a zejména turisté, kteří jsou v Turnově poprvé, se v labyrintu neoznačených objízdných tras nevyznají.

Asi nejkritičtější situace přetrvává v okolí Palackého ulice – páteřní komunikace města. Probíhá zde výměna kanalizace v rámci akce Čistá Jizera. Aby se dostali do centra, volí často motoristé nejkratší objížďku Krajířovou ulicí. Ta je ovšem pěší zónou.

„Zkracují si to zejména místní lidé. Místo jízdy přes Koňský trh jezdí skrz pěší zónu. Navíc si spousta lidí myslí, že jednosměrka v Krajířově ulici je zrušená, takže se tam často potkávají dvě auta proti sobě,“ říká Luboš Trucka, velitel turnovské městské policie. Jak dodává, k těmto přestupkům se strážníci stavějí nekompromisně.

„Pokutujeme tyto řidiče, zejména pokud jde o řidiče z Turnova, kteří této ´zkratky´ využívají cíleně,“ uvedl Trucka. Řidičům, kteří přijíždějí do města a chtějí jet na Semily, se doporučuje využívat cesty přes Koňský trh. Vyústění komunikace na kruhový objezd u Magicu bylo nedávno zprovozněno. Tato objížďka ovšem není vyznačena.

Jak uvádí vedoucí dopravního odboru Pavel Vaňátko, je to proto, aby se nehromadilo ve městě objížďkové značení. „Objížděk je víc, nechceme řidiče zmást a dezorientovat ještě víc. Letos je v Turnově kumulována historicky nejvyšší stavební aktivita, takže řidiči musejí být maximálně trpěliví a ohleduplní, hlavně respektovat dopravní značení,“ podotkl Vaňátko. Sám doporučuje všem motoristům jezdit přes průtah městem.

Druhým největším oříškem pro řidiče v Turnově je zaslepení Sobotecké ulice, kde se staví nový kruhový objezd. Málokdo chápe, že byly rozkopány současně Palackého a Sobotecká, dvě nejdůležitější komunikace v Turnově. Stavbu ovšem provádí Krajská správa silnic Libereckého kraje, která kvůli náročnosti a hlavně návaznosti na dotaci EU nemohla zahájení výstavby pozdržet.

Navíc je kruhový objezd doplněn o podchod pro pěší a páté rameno, které povedou v budoucnosti do Maškových zahrad. „Podchod bude dočasně zaslepen, stejně tak páté rameno křižovatky,“ prozradil náměstek ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Douděra.

Jak doplnil, rozpočet na stavbu objezdu je 25 000 000 korun. Dokončen by měl být do 31. října 2009. Již 17. srpna by ale měla být zprovozněna spojnice mezi Mašovem a židovským hřbitovem, aby auta jedoucí od Mašova nezahlcovala kruhový objezd u Lidlu.

Posledním kritickým místem pro motoristy je most přes židovský hřbitov. Ten již několik měsíců prochází rekonstrukcí, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic. Oprava by měla skončit ještě tento měsíc.

„V dezolátním stavu bylo odvodnění mostu, takže voda stékala do židovského hřbitova, což se židovské obci nelíbilo. Slíbili jsme nápravu. Zároveň se provedla rekonstrukce příčných dilatací, které umožňují roztahování mostu. Dále byly opraveny římsy a zábradlí,“ řekl Josef Jeníček, ředitel liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic. Rozpočet na opravu mostu je 22 000 000 korun.

Motoristé si ovšem neoddychnou ani za rok. Tehdy by totiž měla začít oprava kanalizace v ulici 5. května. Nové povrchy silnic má zajistit Krajská správa silnic Libereckého kraje.

Kdy skončí uzavírky?

Palackého ulice: 30. září 2009
Sobotecká ulice: 31. října 2009
Skálova ulice: Do prosince 2009
most přes Jizeru: Do 31. července
Vrchhůra: Do 18. prosince 2009

Jakých objížděk využívat při průjezdu Turnovem?

Od Semil na Jičín:
Hlubokou a Soboteckou ulicí až ke kruhovému objezdu u Magicu, tady nahoru ulicí Jana Palacha, dále ulicí Na Kamenci, na konci zatočit doleva na hlavní tah na Jičín.
Od Semil na Liberec:
Hlubokou ulicí, Soboteckou, na kruhovém objezdu u Magicu doprava, na průtah a pak dál po dálnici.
Od Semil na Mašov:
Soboteckou ulicí až ke kruhovému objezdu u Magicu, tady nahoru ulicí Jana Palacha, dále ulicí Na Kamenci, na konci zatočit DOPRAVA (policie tento přestupek nepokutuje), na kruhovém objezdu u Lidlu zajet k čerpací stanici a za ní sjet ulicí Svobodovou znovu do Sobotecké, která vede do Mašova.
Od Semil na Harrachov:
Hlubokou a Soboteckou ulicí ke kruhové křižovatce u Magicu, zde po pátém rameni na Koňský trh, vyjedete opět na Palackého ulici a odtud postaru až ke kruhovému objezdu U Hodin, zde rovně na Harrachov.
Do Skálovy ulice
Ulicí 5. května, zabočit do ulice Hosova a na křižovatce se Žižkovou se dát doleva (pozor – po 150 metrech je jednosměrka!)
NEBO: Z náměstí zahnout do Skálovy ulice, průjezd je volný až k výkopům.

Tomáš Lánský