Alespoň tedy ten, který se chystá projet městem obrů směrem na Vrchlabí. Důvodem je „špunt", který zde tvoří povodněmi v roce 2013 poničený most přes říčku Čistou. Spojnici obou břehů vyztuženou mostním provizoriem, které se jak pěst na oko „přicuclo" na most z dvacátých let minulého století, je totiž možné oběma směry projet jen jedním autem.

A řidičům směřujícím na stranu, kde stojí hostinská radnice, ztrpčuje život značka upozorňující na to, že musejí dát přednost automobilům přijíždějícím z druhé strany.

„Navíc je most v zatáčce a člověk, který neví, že je tu bod, ze kterého je vidět na druhou stranu, na most někdy zajede, ale brzy musí vycouvat a počkat, než projede auto od města," řekl jeden z místních řidičů, který by byl rád, aby se již situace zlepšila a most dostal novou tvář.

Ovšem oprava stávajícího mostu, popřípadě stavba nové mostovky, je zatím jen ve zbožných přáních. A to jak místních, tak vedení zdejší radnice. Ta je zatím v kleštích jednání mezi ministerstvem kultury a Královéhradeckým krajem, coby vlastníkem mostu. Důvodem je fakt, že se most nachází v městské památkové zóně a jeho architektonická a historická hodnota je taková, že do hry vstoupil i Národní památkový ústav (NPÚ) v Josefově, který v minulém roce navrhl tuto spojnici prohlásit za kulturní památku.

Most v Hostinném čeká na ortel z ministerstva

Co se týče stávajícího mostu v Hostinném, který již delší dobu dělá řidičům vrásky na čele, tak zájmy a názory na něj jsou různé, ale času málo. Potvrzují to i slova ředitele NPÚ Jiřího Balského. „Museli jsme to navrhnout, aby se Hostinnému zachoval jeho typický most. Sám jsem zvědavý, jak to celé dopadne," řekl Deníku Jiří Balský, který sám považuje tento případ za hraniční kvůli střetu různých zájmů a chápe i požadavky města, potažmo kraje, kteří by byli rádi, aby most kulturní památkou uznán nebyl.

Se slovy Jiřího Balského o nutnosti navržení mostu do seznamu kulturních památek však nesouhlasí hostinská starostka Dagmar Sahánková. „Pokud by loni NPÚ nepožádal o uznání mostu za kulturní památku, tak by se již dnes mohlo pracovat na projektu na nový most. Nyní se díky tomu, že stále není rozhodnuto zda most KP bude či ne, neví se, zda se bude rekonstruovat most původní či stavět nový, je vše na mrtvém bodě. NPÚ určitě nic neurychluje." uvedla starostka.

Památka, nebo ne?

Pokud by ministerstvo rozhodlo, že most kulturní památkou nebude, mohl by se mohl strhnout a postavit zbrusu nový.

Míč je tak teď na straně ministerstva. „Zatím pouze čekáme na to, zda ministerstvo uzná most jako památku, či nikoliv," uvedl hostinský místostarosta Petr Kesner, kterého znepokojila informace, že ministerstvo nedávno rozhodlo o tom, že se most skutečně má stát památkou. není to však konečné rozhodnutí. „Prvoinstančně, ale nepravomocně, ministerstvo rozhodlo o prohlášení mostu za kulturní památku," uvedla tisková mluvčí ministerstva Simona Cigánková, ale jedním dechem dodala, že: „Naše rozhodnutí v této věci nenabylo právní moci, protože se účastník řízení proti němu odvolal. Řízení proto není ukončeno, stále probíhá. V současné době se nedá předjímat, kdy bude ukončeno." Tím účastníkem, který se proti rozhodnutí postavil, byl Královéhradecký krajský úřad.

Potvrdil to i Martin Holek z jeho tiskového odboru. „Krajský úřad podal právní rozklad proti rozhodnutí Ministerstva kultury prohlásit zmíněný most v Hostinném za památku. O výsledku jsme zatím nebyli informováni. Doufáme stále, že ministerstvo naší žádosti vyhoví," uvedl Martin Holek a dodal, že: „Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní památkové péče vydalo rozhodnutí ze dne 20. dubna, kterým se prohlašuje most za kulturní památku. My jsme na to jako reakci podali poslední dubnový den rozklad proti tomuto rozhodnutí."

V tuto chvíli však má krajský úřad jen kusé informace, že rozkladná komise zasedá koncem měsíce června. „Orientačně lze předpokládat, že o rozkladu bude rozhodnuto v průběhu měsíce července," dodal Martin Holek.

Bez semaforů

S rozhodnutím ministerstva souvisí i případná finanční injekce na opravu či stavbu nového mostu. „Co se financování týče, máme různé varianty, ale s konkrétním řešením počkáme až na rozhodnutí Ministerstva kultury o rozkladu," dodal Martin Holek. Pokud se nakonec most na seznam kulturních památek nezapíše, budou mít architekti připravující nové přemostění volné ruce k vytvoření mostu nového.

I když trošku svázáni budou. Město chce sice spojnici novou, ale také chce ctít bývalou linii. „Sice tu chceme architektonickou dominantu, ale na druhou stranu chceme zachovat vizuální návaznost na most starý," řekl hostinský místostarosta, který by například rád zachoval současné sloupoví mostovky.

Jeho vizi kvituje i ředitel NPÚ Jiří Balský. „Hostinský most je jedinečný, ale pokud nebude uznán za kulturní památku, nic proti jeho zboření a nahrazení novým nezmůžeme a budeme to brát jako příležitost umístit v Hostinném novou kvalitní architekturu. Líbí se mi myšlenka hostinského vedení, které chce zachovat či vypíchnout prvky současného starého mostu," uvedl Jiří Balský s tím, že pokud se bude stavět most nový, stejně budou muset architekti, jelikož se most nachází v památkové péči, své návrhy s NPÚ konzultovat.

Do rozhodnutí ministerstva si však budou muset řidiči dávat časového „fóra". Město totiž neuvažuje o tom, že by přejezd osadilo například semafory.

Podle místostarosty Petra Kesnera by totiž právě semafory mohly ještě více město ucpat, a to z obou stran. „Takovéto řízení dopravy nám navíc nedoporučili ani dopravní experti," dodal druhý muž hostinské radnice.