„Stavba bude dokončena ke konci září a obyvatelé budou moci využívat novou asfaltovou komunikaci pro sportovní vyžití,“ uvedl Petr Tauchman z radničního odboru investic. Stezka bude po dokončení osvětlena.

Při realizaci cyklostezky se budou zpevňovat cesty propojující komunikace od bytových domů až k pěší stezce. V blízkosti pěší stezky bude během stavby projíždět těžká technika. „Touto činností dojde hlavně k omezení průchodu stezky po dobu realizace stavby a bude zde třeba dbát na zvýšenou opatrnost,“ upozornil Tauchman.

Další stavební akcí v Řekách bude oprava místní komunikace Textilní, která započne na konci srpna. V rámci této akce dojde ke kompletní výměně zpevněných povrchů, rozšíření parkovacích zálivů a realizaci nového veřejného osvětlení. Stavba bude probíhat od křižovatky ulice Jizerská a Textilní až k parkovišti z samoobsluhou.