Na jednání zastupitelstva, které se konalo minulý čtvrtek, měli poslanci rozhodnout, jestli sportovní organizaci uvolní alespoň část peněz. V čem byl problém? Při kontrole se ukázalo, že místní tělovýchovná jednota nesplnila podmínky pro přidělení dotace na letošní rok.

Proto nebylo možné vyplatit ani zálohu, která slouží především k úhradě nájemného za sportoviště v prvních měsících roku. „Některé z podmínek tělovýchovná jednota již splnila. Finanční ale předložena nebylo. Nyní je tedy na zastupitelích, zda vyplacení peněz schválí,“ vysvětlil místostarosta Vasil Biben. Jak doplnil, TJ v současné době dluží 420 tisíc korun Technickým službám za zimní stadion, škole ve Strži 40 tisíc za halu a Střední škole informatiky a služeb 155 tisíc za halu na nábřeží.

Diskuze se točila především kolem podmínek, za kterých město peníze sportovcům poskytne. Objevil se návrh, aby přidělení dotace bylo podmíněno auditem za posledních pět až šest let. Tedy dobu, kdy TJ neměla oficiálně schválené stanovy a nezasedal její nejvyšší orgán.

Zástupce tělovýchovy, Vladimír Lagutin, doporučil, aby město peníze darovalo přímo na zaplacení dlužných částek. „Jsou to vaše peníze, musíte si je hlídat především vy,“ upozornil zastupitele.

Nakonec se shodla většina zastupitelů na tom, že tělovýchovné jednotě vyplatí osm set tisíc korun. Zbytek dotace, tedy přibližně dva miliony korun, schválí až po předložení finanční uzávěrky, na svém jednání v červnu.