Okolo hlavní silnice a mostu přes místní potok totiž už dělníci osadili dvě lávky, které by právě pěším, společně s vybudováním chodníků, měly zajistit bezproblémový pohyb po vesnici.

Na nové návsi, která je budována v rámci investiční akce Revitalizace středu obce Doubravice, vyrostou také nové autobusové zastávky nebo mobiliář. Část prostoru bude do konce listopadu upravena do parkové podoby. Obec investici, na níž získala podstatnou dotační podporu, připravovala dlouhé roky.

V místě, kde probíhají nákladné opravy, Doubravice řeší problémy už dlouhá léta. „Nebezpečná doprava nás trápí už dlouho. Každou chvíli tu někdo nabourá do mostu, protože nedokáže včas zatočit a skončí ve svodidlech. Je asi jen zázrak, že se tu ještě nic vážného vlastně nestalo," řekl k investici starosta Doubravice u Dvora Králové Miloš Valášek. „Máme tu v okolí hodně dětí a mladých lidí, i proto jsem rád, že konečně nějaké změny proběhnou," dodal starosta.