Seriál byl zahájen v hasičském areálu v Košťálově, pokračoval v Kundraticích, Bozkově a Semilech. Každé ze soutěží se zúčastnilo více jak 500 mladých hasičů, což je 57 družstev. Zatím si nejlépe vedou děti z Jablonce nad Jizerou, Mříčné, Semil, Roprachtic, Svojku a Bítouchova. Zbývající dvě soutěže proběhnou v Chuchelně a Jablonci nad Jizerou.

„Akce pořádají sbory dobrovolných hasičů v úzké spolupráci s OSH v Semilech a odbornou radou seriálu. Slavnostní vyhlášení proběhne v říjnu tohoto roku, pro nejlepší kolektivy připravujeme poháry, medaile, diplomy i věcné ceny. Pořadatelům pomáhá finančně grant Libereckého kraje, odbor krizového řízení. Hlavním smyslem Poháru dráčka Soptíka je kvalitní příprava družstev pro celoroční hru Plamen,“ řekl náměstek starosty OSH Jaroslav Bachtík. Uvedl současně, že první dva ročníky pořádal SDH Košťálov, nyní je akce pod taktovkou okresního sdružení. Uvedl rovněž, že pořádání soutěží je pro sbory náročné organizačně i finančně a pro děti, rozhodčí a doprovod je zajišťováno zázemí včetně stravování.

Seriál se těší u mladých hasičů značné oblibě, mimo jiné proto, že na každé soutěži jsou zařazeny jiné disciplíny. Vloni získali pohár mladší hasiči z Mříčné a získali navíc titul „krále požárního útoku“, obdobně jako starší kolektiv Roprachtic. Letošní vyhlášení a předání Poháru dráčka Soptíka proběhne v říjnu opět v Košťálově. 

Věra Nutilová