"Dronů v posledních letech zásadně přibývá a zákon tak reagoval na aktuální vývoj s cílem zabránit zbytečnému rušení živočichů, především ptáků, ale také zajištění klidu návštěvníků národního parku. V Krkonoších se však stále setkáváme s porušováním tohoto zákazu – možná i z neznalosti – a s nadcházející letní sezonou lze očekávat, že přestupků přibude," konstatoval mluvčí parku Radek Drahný.

Provozování letadel způsobilých létat bez pilota (tzv. dronů, ale i tzv. čínských balónů štěstí či podobných zařízení) a modelů letadel platí na celém území národního parku, s výjimkou zastavěných území a zastavitelných ploch obcí. Tato činnost je na území národních parků zakázána s účinností od 1. června 2017. Porušení tohoto zákazu je přestupkem, za nějž mohou strážci parku na místě uložit napomenutí nebo pokutu až do výše 10 tisíc korun.

Jak Radek Drahný dále upozornil, v posledních měsících docházejí na Správu KRNAP stále četnější žádosti o výjimku s provozováním bezpilotních letadel na území národního parku pro rozličné účely – vědecké, komerční i ryze soukromé.

"S ohledem na to, že se jedná o aktivity zakázané a s potenciálně negativními dopady na předmět ochrany národního parku, Správa KRNAP bude, při respektování principu předběžné opatrnosti, výjimku k provozu dronů nad územím parku povolovat pouze ze závažných důvodů. Tím se myslí například zajištění bezpečnosti osob nebo relevantní vědecký výzkum. Současně je třeba dodat, že pravidla pro provoz dronů upravuje i zákon o civilním letectví," informoval mluvčí národního parku.