Češi se opět projevili jako jeden z nejateistič­tějších národů na světě. Výměna na pražském arcibiskupském stolci, kdy kardinála Miloslava Vlka před měsícem vystřídal dosavadní královéhradecký biskup Dominik Duka, nechala naprostou většinu lidí chladnou. Vyplynulo to ze včera zveřejněného výzkumu veřejného mínění společnosti Sanep. Skoro 56 procentům respondetů to je jedno a dalších 17 procent nevědělo, co si o tom má myslet. Potěšující ale je, že valná část zbývajících, kteří představují pravděpodobně praktikující katolíky, změnu přivítala.

Nedávné jmenování nového pražského arcibiskupa Dominika Duky, doposud biskupa královéhradecké diecéze, je polovině Čechů zcela lhostejné. Jméno nového nástupce po Miloslavu Vlkovi naopak uvítalo necelých 23 procent dotázaných. Toto číslo koresponduje se zhruba čtvrtinou české populace hlásící se k víře. K pravidelné návštěvě kostela se přihlašuje již pouze 10% dotázaných.

Vyplynulo to z ve čtvrtek zveřejněného internetového průzkum společnosti Sanep. Podle něj většinu lidí současná podoba a působení katolické církve v Česku neoslovuje. Navíc 63 procent dotázaných považuje za nutné, aby se katolická církev více snažila najít cestu ke komunikaci s celou společností, a to bez rozdílu vyznání.

Tři pětiny lidí si ale myslí, že by bylo dobré, aby Duka naplnil svá slova o otevřeném dialogu v církvi v duchu smíření se společností. Internetový průzkum společnost provedla ve dnech 20. až 27. února a zúčastnilo se ho 9300 lidí ve věku 18 až 69 let.

O něco více lidí než těch, kteří přivítali změnu an postu českého primase, pak zajímá samotná otázka křesťanství a katolické církve a jejího sblížení se společností. Konkrétně je to 36 procent dotázaných, což podle analytiků ukazuje i na zájem těch, kteří se k víře nehlásí.

O úspěchu Duky, který chce církev více sblížit se společností, je ale přesvědčena opět jen čtvrtina dotázaných. „To jasně nasvědčuje tomu, že těmto Dukovým slovům a jeho snaze o změnu věří opět pouze zejména nábožensky orientovaná část populace,“ píše se ve výzkumné zprávě.

s přispěním ČTK

Církevní restituce: Stále nepřijatelné

Východní Čechy – Jakkoliv Češi vnímají Dominika Duku podle výzkumu Sanep pozitivně, jejich postoj k církevním restitucím, o jejichž dořešení se chce Duka zasadit více než jeho předchůdce, je veskrze negativní.

„Ve vztahu k církevním restitucím je většina respondentů zcela neoblomná, aktuálně je odmítá 55,8% dotázaných,“ uvedla výzkumná zpráva. Duka se k církevním restitucím nevyjadřuje konkrétně, ale podle znalců katolického prostředí se po jeho jmenování arcibiskupem k jejich dořešení skutečně otevírá cesta.

Duka například prohlásil, že toto téma jeho „životní evergreen“. „Do jisté míry se to dotýká nevyřešených bodů, které musí řešit zejména vláda České republiky a český stát. Ta nevyřešená situace blokuje rozvoj obcí, měst a krajů. Chceme takovou dohodu, která by byla ku prospěchu celé společnosti, a tím pádem ku prospěchu církví a náboženských společností,“ uvedl Duka.

Výzkum potvrdil, že Čechy od víry odrazuje minulost církve i její současné postoje například k homosexuali­tě.