Kompletní je již žlutá zádlažba a vodní prvek, dokončuje se dláždění u vchodu do radnice.

Za dodavatele zakázky, firmu Obis, nám její jednatel Milan Vencl sdělil : „Mříže už jsou v České republice a v tomto týdnu bychom chtěli akci dokončit. Zbývá zasadit šest hlohů slivolistých, instalovat litinové mříže, dokončit zádlažbu a mezi betonové prvky upevnit sedací plochy z exotického dřeva, které je odolnější vůči dešti.“ Náklady by v letošním roce neměly přesáhnout pět milionů korun.

Rekapitulace

Rekonstrukce Dukelského náměstí a úprava okolních ulic byla zahájena v loňském roce. Za jedenáct milionů korun byly opraveny chodníky a vozovka v ulicích Jiřího z Poděbrad, Na Tržišti a část ulice U Stadionu včetně Dukelského náměstí, kde vznikla nová parkovací místa.

Ulice Jiřího z Poděbrad byla zadlážděna a průjezd je dovolen pouze pro zásobování. Opatřena je novým moderním osvětlením, které je instalováno i před radnicí. Součástí akce bylo rovněž vybudování splaškové a dešťové kanalizace.