Tak vypadá v současné době bydlení devíti klientů azylového Domu Žofie, který 1. dubna oslavil rok od svého otevření. Azylová služba je ve Dvoře Králové poskytována v rámci služby pečovatelské a za podpory města. Ve čtvrtek odpoledne se přímo v Žofii sešli současní i bývalí uživatelé, pracovníci i další hosté na malé oslavě.

Začínali jako ubytovna

„To, že byl Dům Žofie v loňském roce otevřen, je zásluha ředitelky Pečovatelské služby Marcely Hauke. Zasadila se o to, aby budova, která kdysi sloužila jako Dům s pečovatelskou službou, nezůstala ladem,“ poznamenal Petr Prokop, vedoucí Domu Žofie. Zároveň upozornil na to, že budovu nikdo sedm let nevyužíval.

Marcela Hauke ovšem navrhla, že by ve volných prostorách mohl vzniknout azylový dům. „Začali jsme tedy v roce 2010 jako ubytovna, od 1. dubna 2011 jsme získali registraci na azylovou službu,“ vysvětlil Petr Prokop.

Zatím je k dispozici
devět lůžek

V současné době obývá Dům Žofie devět klientů. „Zatím fungujeme jen v přízemí domu, protože ještě není hotová rekonstrukce celé budovy, která má ještě další dvě patra,“ podotkl Petr Prokop a pokračoval: „Také registraci máme na devět lůžek. Naplněnost kapacity je po celou dobu zhruba devadesátiprocentní.“

Až bude ale po celkové rekonstrukci domu, pak v něm najde útočiště okolo třiceti uživatelů. „Je třeba opravit střechu nebo fasádu. Dosud se udělaly práce asi za milion korun. Peníze nám poskytlo město. Ale vzhledem k tomu, že jsme jako příspěvková organizace závislí na finančních prostředcích, vše by mohlo být hotovo v horizontu dvou tří let,“ konstatoval Petr Prokop.

Podle vedoucího Domu Žofie je poskytovaná sociální služba určena lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. „Je ale jedno, zda se jedná o klasického, v uvozovkách, bezdomovce, jak ho známe, tedy s krabicovým vínem, nebo o člověka, který ztratil bydlení.

Služba je prostě pro lidi bez přístřeší,“ vysvětlil Petr Prokop a pokračoval. „Jsme specifický azylový dům. Tím, že jsme nízkokapacitní, můžeme se lidem více věnovat a máme zde v podstatě rodinné prostředí. Za sebe jsem maximálně spokojen s tím, jak u nás uživatelé fungují a jak spolu žijí. Jsem rád za tento sociální kontakt, protože nejhorší je sociální vyloučení, kterému se snažíme zamezit.“

Chtějí zřídit ještě noclehárnu

Podle Petra Prokopa chce vedení Pečovatelské služby zřídit na zahradě Domu Žofie noclehárnu. „Nejsme totiž schopní zabezpečit sociální službu pro všechny, protože ne všichni dostojí pravidlům nebo dodrží vnitřní předpisy stanovené poskytovatelem. Říkal jsme si tedy, že by bylo dobré zřídit noclehárnu, kde by se příchozí člověk mohl umýt, uvařit si polévku, vyspal by se a ráno by zase odešel. Vše za minimální poplatek,“ dodal.