Studenti v předložené petici požadovali od vedení krajského úřadu, coby zřizovatele školy, návrat výuky do budovy v ulici Zborovská a odvolání ředitelky Mileny Lednejové. Důvodem bylo její rozhodnutí o poprázdninovém přestěhování dvou škol do objektu v Alešově ulici, aniž by o tom studenty a jejich rodiče předem vyrozuměla.

Rozdílné školy se slučovat neměly

„Vnímám, že sloučení Obchodní akademie a Hotelové školy se Střední odbornou školou Turnov se v roce 2008 nepovedlo a od té doby tu existuje jisté napětí," řekl v úvodu hejtman Půta zhruba třísetčlennému davu studentů, kantorů a rodičů.

Zřizovatel a město musí najít řešení

Podle hejtmana však ředitelka Milena Lednejová jednala tak, aby dodržela podmínky dobrého hospodaření školy. Podle své činnosti je krajem stále hodnocena mezi nejlepšími. Navíc organizační záležitosti jsou plně v její kompetenci. „Chybu ředitelka udělala v tom, že to řešila až na počátku července. Další krok je teď na vedení Libereckého kraje a města Turnova," přiznal Půta.

„Jsem zřizovateli zodpovědná za dodržení kvality výuky. Mé výsledky prověřila i kontrola České školní inspekce a neshledala žádné závady," hájila se před davem ředitelka Lednejová.

Stěhování školy v Turnově stále jitří emoce

Stěhování školy oznámila ředitelka Milena Lednejová učitelům v červnu. „Tím jsem řešila ekonomický chod školy, nakonec i snadnější dostupnost. Mým zájmem je, abyste dobře udělali maturitní zkoušky a byli tak zaměstnatelní," řekla před přítomnými.

Zazněla kritika ředitelky i kraje

Na její práci během diskuse vznikly dva rozdílné názory. Zatímco studenti a učitelé školy odborné jsou s prostorami v Alešově ulici spokojeni a vybízeli ke skromnosti a přizpůsobení autory a zastánce petice, ti se naopak ohrazovali tím, že byli před prázdninami přijati do jiné školy, než právě studují. Navíc objekt ve Zborovské ulici byl vybudován k tomuto účelu městem za příspěvku mecenáše B. J. Horáčka a je pro tuto výuku speciálně vybaven, což nynější prý postrádá.

„Studenti této školy (OAHŠ) už nejsou na takové úrovni, jako před dvěma lety. To mi potvrdili i zahraniční zaměstnavatelé, kteří zvažují rozvázání partnerské smlouvy," konstatoval jeden z tvůrců petice. To potvrdil i bývalý absolvent školy Lukáš Bělohradský, který v oboru dlouhodobě podniká. „Škola byla dříve prestižní, byla hodnocena jako pátá v republice a byl o ní zájem i v zahraničí. Dnes už je z ní jen budova," dodal smutně.

„Pod vedením ředitelky Lednejové jsem ztratil motivaci a ze školy dobrovolně odešel," řekl pedagog Radek Drašnar. „Kraj by se měl mnohem více zajímat o činnost svých zařízení, protože školu nedělají jen čísla, ale tvůrčí atmosféra a ta právě ve Zborovské chybí," dodal kriticky.

„Nám, autorům petice, bylo po 1. září ředitelkou Lednejovou vyhrožováno, že když toho nenecháme, neodmaturujeme," vystoupil David Simonides. Trval na bodech petice i odvolání ředitelky.

„V minulosti jsem sepsala protest proti slučování škol a odvolání bývalého ředitele Otakara Špetlíka, který dokázal prestiž školy vybudovat a udržet. Bylo mi sděleno, že jestli to někam pošleme, tak půjdeme. Krátce na to jsem byla propuštěna pro nadbytečnost, ačkoliv jsem, na rozdíl od některých jiných, měla plnou kvalifikaci pro tuto výuku. Proto plně podporuji autory nové petice," řekla učitelka Jana Veberová.

Zastánci postupů ředitelky Lednejové z Alešovy ulice v průběhu debaty vyzývali studenty z „Hotelovky" k toleranci, k pokoře a přivyknutí na skromnější podmínky. „Chápeme vaše emoce, ale vy byste také nebyli spokojeni, kdybyste se měli stěhovat k nám. Navíc, proč hodnotíte prostory školy, ve které jste nikdy ani nebyli," vyzval je zastánce petice Petr Beran.

Hejtman nechce opakovat chyby

Pro Krkonošský deník se na závěr vyjádřil i liberecký hejtman Martin Půta: „Cením si každého, kdo se nebojí projevit svůj názor, především dětí, které už budou plnoleté a budou už brzy i volit. Proto garantuji, že nikdo kvůli tomu vyloučen ze školy nebude. Do Turnova jsem přijel, protože musíme s městem domluvit nějaký cílový stav. Jsme tu vlastně ve dvou budovách, a to musíme nějak řešit. Přesun tady nebyl úplně šťastný, chyběla hlavně bez komunikace s rodiči a studenty. To odstartovalo petici a vyvolalo i velký zájem veřejnosti. Řešení mě sice napadají, ale nejdříve vše musíme projednat s vedením města Turnov, abychom se na nich všichni shodli a především se vyhnuli podobným chybám."