„Nacházejí se tu mimo jiné také dvě interaktivní stezky s naučnými prvky s autorskými ilustracemi. Učí o přírodě s hravou interakcí a baví všechny generace,“ říká Miloš Tomek z edukačního projektu Lesní svět. Prvky jsou v blízkosti kapličky a jejich financování zajistil dotační program MAS Královédvorsko. „Na lesní stezku se vyplatí vyrazit s tužkou nebo pastelkou, papírem a mobilní aplikací Lesní svět,“ říká Miloš Tomek. Mezi umístěnými prvky jsou i frotážové pulty, u kterých si malí umělci hravě zvládnou překreslit list vybraného stromu nebo ptáčka.

Za iniciativou obnovené lesní cesty stojí mravenčí práce obyvatel. „Předávali jsme si tu vzájemně nadšení a na projektu se nás podílely desítky,“ říká starosta Horní Brusnice Jiří Vojtíšek. Místní vytvořili dobrovolnickou pracovní skupinu, upravovali terén, v místě původní kapličky vybudovali novou nebo také stavěli lávku. Všechny tyto práce byly financovány z prostředků veřejné sbírky. Červená trasa pak pokračuje Podkrkonoším až ke druhé lesní stezce, k Hotelu pod Zvičinou. Interaktivní prvky tu lemují pěšinu, která šplhá kolem kapličky Panny Marie až k Osmibokému pavilonku.