„Řada seniorů patří k nesmírně aktivním lidem. Neustále hledají nové a zajímavé způsoby, jak trávit čas – chodí do divadel a na koncerty, jezdí na výlety, sportují, pravidelně se scházejí a drží krok s moderními informačními technologiemi. Bohužel jsou však v naší společnosti i senioři, kteří takové štěstí nemají. Měli bychom se tedy aspoň na chvíli zastavit, vzpomenout na svoje blízké a udělat si spolu výjimečný den, na který budeme rádi vzpomínat," řekla mimo jiné během slavnostního zahájení místostarostka města Alexandra Jiřičková a pokračovala: „Oslava svátku seniorů se v našem městě koná již od roku 2010. Jsem ráda, že se i Dvůr Králové stal součástí budování této tradice a podporuje tuto dobrou myšlenku. Vždyť senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu, blízké a město."

A k děkování došlo i na pódiu Hankova domu. Z rukou místostarostky Alexandry Jiřičkové a vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Kateřiny Pištorové převzal poděkování za aktivní činnost se seniory předseda Klubu důchodců v Sadové Jiří Štěpánek. Poděkování obdrží i Vilma Knahlová, bývalá dlouholetá předsedkyně Klubu důchodců Žireč, která se Dne seniorů nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit.

Před zcela zaplněným sálem Hankova domu poté se svým programem plným známých písní vystoupili Pavlína Filipovská a Karel Štědrý.

Město Dvůr Králové nad Labem podporuje profesionální sociální služby a dobrovolné spolky, které svou činností pomáhají seniorům aktivně a smysluplně naplňovat jejich život. S nabídkou řady z nich se mohli návštěvníci akce seznámit ve foyer Hankova domu ještě před zahájením akce. Nechyběly tak prezentace Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, Farní charity Dvůr Králové nad Labem, Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem, královédvorského Domova důchodců, společnosti Misericordia, Královédvorské Arniky, Domova sv. Josefa v Žirči nebo Policie ČR ve spolupráci s manažerem prevence kriminality Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a strážníky městské policie. Zájemci si také mohli nechat změřit cukr v krvi nebo tlak.