„Psi hyenoví jsou velmi náchylní k různým onemocněním, zejména psince a vzteklině. Právě tyto choroby, které mezi divoké šelmy zavlékají toulaví domácí psi, jsou jedním z hlavních důvodů jejich vymírání,“ popisuje Jan Stejskal, vedoucí mezinárodní projektů dvorského safari parku.

Jedním z opatření, jak předejít nákaze, je očkování. „Pravidelně odesíláme do Mkomazi zásilky veterinárního materiálu,“ dodává Jan Stejskal. Ta poslední obsahovala stovku jehel a střel do narkotizačních foukaček. Všichni psi jsou tak před samotným vypuštěním do volné přírody očkováni proti těmto smrtelným a snadno přenosným chorobám.

Vyhlazení ze strachu

Záchranná stanice v Mkomazi ve spolupráci s Tanzanskými národní parky zajišťuje chovný, veterinární a reintrodukční program pro psy hyenové už víc než dvacet let. Vloni se jí podařilo do divočiny vrátit dvě smečky.

Psi hyenoví vytvářejí v přírodě početné smečky se silnými sociálními vazbami. Jsou to výhradní masožravci s dokonale uzpůsobenými technikami lovu. Lidé je v minulosti považovali za kruté a velmi nebezpečné šelmy a dodnes je v zájmu ochrany svých stád zabíjejí jako škodnou. Kromě nemocí a cíleného zabíjení je pro psy hyenové velkou hrozbou i ubývání míst, kde mohou ve velkých smečkách žít, a rovněž soupeření o potravu s většími šelmami, jako jsou lvi nebo hyeny.

Za posledních 40 let zmizelo z Afriky 90 % původní populace a v mnoha zemích západní a střední Afriky byli vyhubeni úplně. Na světě tak zbývá okolo 6,5 tisíc psů hyenových, žijících převážně ve východní a jižní Africe. V rámci Červeného seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody jsou zařazeni do skupiny ohrožených druhů.

Těžký chov

Dvorský safari park se chovu těchto vzácných šelem věnuje téměř 60 let. Je jediným místem v republice i na Slovensku, kde je možné je vidět.

Rozmnožování psů hyenových v lidské péči není jednoduché, samice po porodu velmi snadno podléhají stresu, což bývá často příčinou, proč fena mláďata usmrtí. Navíc jsou štěňata náchylná k chorobám. Přes tyto okolnosti se dvorskému safari parku podařilo odchovat více než 140 psů hyenových.

Dnes jsou v areálu zahrady vidět dvě smečky. Jedna je tvořena dvěma dospělými samci a jednou samicí a jejich mláďaty. Druhá smečka se skládá ze tří odrůstajících fen z předloňského vrhu.