Medaili za věrnost II. stupně získal Daniel Brdička, který pracuje jako profesionální hasič od února 1997. Osobně se podílí na úpravách prováděných v areálu stanice ve Dvoře Králové nad Labem. Má značnou zásluhu na rozvíjení spolupráce mezi stanicemi HZS a jednotkami požární ochrany působícími v hasebním obvodu stanice.

Významně se podílí také na popularizaci požární ochrany v očích veřejnosti, a to zejména mládeže. Medaili za věrnost II. stupně obdržel od ředitele krajských hasičů Františka Mencla rovněž David Hák z požární stanice v Jičíně. Medaili za věrnost III. stupně převzali Petr Šolc, který je specialistou na problematiku správního řízení a dopravního práva, a Pavel Zeithammer z Rychnova nad Kněžnou.