Vyšetření trusu potvrdila, že mladší samice Fatu již začala cyklovat a také byl zaznamenán pokus o páření (nelze vyloučit, že došlo již i k páření), takže je vidět, že nové prostředí jí velmi prospívá.

Vzácná čtveřice nosorožců je stále monitorována vysílačkami, které mají v rozích a dennímu dohledu ošetřovatelů. „Naši nosorožci jsou pochopitelně stále pod dohledem odborníků, dokonce už byly pozorovány opakované pokusy o páření mezi samicí Fatu a samcem Suni. Věřím, že se mláďat dočkáme, ale je to běh na dlouhou trať, rozhodně je v africké buši nosorožcům velmi dobře, ale nesmíme zapomínat, že obě pohlaví jsou spojena něco málo přes půl roku a březost trvá 16 měsíců“ řekla Dana Holečková.

Suni a Fatu dosud žijí v přírodním výběhu o ploše 8 ha navazujícím na bomy, do kterých byli přivezeni právě před rokem. V současné době se připravuje rozšíření tohoto výběhu na plochu 150 hektarů. Samec Súdán a samice Nájin žijí spolu ve výběhu 300 hektarů od začátku května společně se sedmi jižními bílými nosorožci ( samic + 2 jejich mláďata) a již se vůbec do bomy nevracejí. Súdán a Najin o sebe zatím zájem neprojevují, ale Súdán vytrvale „obtěžuje“ samice jižních bílých nosorožců.

Projekt na záchranu severního bílého nosorožce „poslední šance na přežití“ je zcela poslední šancí na záchranu genů nosorožce tuponosého severního. Nejde o reintrodukci, protože zvířata nešla do země svého původu, ale o snahu vyvolat u nich přirozené rozmnožování využitím přírodních podmínek.
Rezervace Ol Pejeta v Keni byla vybrána odborníky na africké nosorožce, zhodnotili ji jako nejvhodnější místo, protože leží blízko oblasti původního výskytu a má velmi dobré klimatické podmínky, což dokládá to, jak se nosorožci dobře adaptují. Navíc Keňa sousedí se Súdánem, kde byli pozorováni tři severní bílí nosorožci, po nichž se usilovně pátrá, protože by mohli být výhledově přidáni i k nosorožcům ze ZOO Dvůr Králové a šance na záchranu druhu by se výrazně zvětšila.

Na projektu se podíleli čeští odborníci, skupina specialistů na africké nosorožce AfRSG) a další organizace, především keňská agentura ochrany přírody (KWS - Kenya Wildlife Servise), pracovníci rezervací Ol Pejeta a Lewa v Keni a nonprofitní organizace z JAR Back to Africa. Projekt oficiálně podpořil anglický princ William, který je sponzorem rezervace Ol Pejeta. Se svoji přítelkyní Kate Middletovou v Keni trávili v říjnu dovolenou, a mj. pozorovali i české nosorožce a právě po té se po dlouholeté známosti zasnoubili.

Před časem proběhla v ZOO soutěž pro děti ze škol. Mohly projevit svůj výtvarný talent tím, že nakreslily pohlednici pro nosorožce v Keni, a jejich kresby pak byly vystaveny v galerii v zoo. Nejhezčích pět obrázků pak bylo posláno jako pozdrav nosorožcům do Keni. Tyto pohlednice měly vyjádřit poděkování za snahu zachránit severní bílé nosorožce, kterým přejeme, aby rok 2011 byl ještě úspěšnější než ten letošní.

Kateřina Kohoutová