První zastávkou byla Amerika. Děti prožily první den a část druhého dne na sokolském tábořišti na Americe ve Starobuckém Debrné. Zde byla pro ně připravena první etapa hry putování po Americe, poznávaly nejen zajímavosti Ameriky, ale také život indiánů a mohli se svézt bryčkou nebo na koni.

První táborovou noc děti strávily pod širým nebem plným hvězd. Dopoledne následoval výlet na Slučí kameny a poté přesun na Ježkov. Odpoledne se konečně mohli všichni zabydlet ve svých stanech. Na slavnostním nástupu byla vztyčena sokolská vlajka, která vlála nad Ježkovem 14 dní.

Večer byly vyhodnoceny první hry. Družstva si mohla vybrat barvu triček, cestovatelé dostali pasy. Večer si všichni společně poseděli u táborového ohně.

Následujícího dne navštívili táborníci Anglii. Ráno na ně čekala anglická snídaně, poté závod osmiveslic. Odpoledne přijel pobesedovat s dětmi Luděk Kleander, který zavzpomínal na sokolské tábory, které vedl právě Karel Ježek. Děti se zájmem naslouchaly vyprávění o zvycích na předválečných táborech, o první hlídce, a také postřehy k osobě K. Ježka. Dozvěděly se o hrdinství sokolů, kteří v době okupace byli zapojeni do odboje a v době heydrichiády byli popraveni. Poté zašli táborníci společně s L. Kleanderem položit květiny k budově bývalé školy, kde byl K. ježek právě před 70 lety zatčen.

Na děti samozřejmě i další dny čekaly různá dobrodružství, noční hry, výlety, soutěže a také se naučily mnoho nového o přírodě, naučily se uzlování i dalším zálesáckým dovednostem. Sokolové prostě prožili tábor podle svých představ.

Pavlína Špatenková