Dvůr vede s firmou už řadu let soudní spory o výši plateb za čistění splašků. Kromě dohody o pokračování současné situace, kdy čističku provozuje soukromá firma, má město možnost si čističku koupit, nebo pronajmout.

Zastupitelé projevili zájem o odkup za zhruba 120 milionů korun bez daně. Souběžně by město doplatilo 33,35 milionů korun za čištění v letech 2014 až 2018 a určil by se doplatek pro letošní rok. „Nastalou situaci vnímám jako velký posun. Město má po letech k dispozici konkrétní nabídku, ale pořád nás čeká veliký kus práce, než případně dojde k podpisu smlouvy. I proto se paralelně stále připravujeme také na variantu výstavby vlastní čistírny,“ řekl starosta Jan Jarolím.

Zastupitelé už schválili zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavbu čistírny, včetně návrhu smlouvy o dílo. Kapacitně by měla sloužit pro 17 tisíc ekvivalentních obyvatel a postavena může být za 36 měsíců od předání staveniště. "Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 155 milionů korun bez DPH," uvedla mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.