"Jedná se o předpokládané náklady, které plánujeme v roce 2022 vynaložit. Uvidíme, zda se jejich výše i na základě vypsaných veřejných zakázek změní. V některých případech se nejedná o celkové náklady, protože některé akce jsme zahájili již loni, případně svým financováním zasáhnou i do roku 2023," uvedl starosta Dvora Králové Jan Jarolím.

ČISTIČKA A CYKLOSTEZKA V ŽIRČI

Právě za pokračování stavby kanalizace a čistírny odpadních vod v Žirči, která začala loni v srpnu, město letos utratí více než 50 milionů. "Investice je složená z podílu financí města a dotace ze Státního fondu životního prostředí. Dokončena je kanalizace podél areálu Domova sv. Josefa a část kanalizace v silnici III. třídy od křižovatky směrem na Hřibojedy včetně větve v rámci stávající cyklostezky. V tuto chvíli se připravuje spodní stavba samotné čistírny odpadních vod," upřesnil místostarosta Jan Helbich.

V Žirči se letos bude stavět také část cyklostezky Labská v úseku Stanovice - Žireč. Na tuto akci má město letos v rozpočtu 15 milionů Kč, Královéhradecký kraj žádá o dotaci 4 miliony. V současné chvíli je vypsané výběrové řízení na zhotovitele stavby, nabídky je možné podávat do 7. února. "Významnou částí nejen z hlediska nákladů je mostní objekt přes Labe. To je i jeden z důvodů, proč uvažujeme o výstavbě rozložené do dvou let. Tedy zahájení letos, dokončení v příštím roce," vysvětlil Helbich.

Před koncem roku začala příprava stavby chodníku ve Verdeku, na kterou má město v letošním rozpočtu 15 milionů Kč. Stavební práce odstartují na jaře, budou spojené s dopravními omezeními.

ÚŘEDNÍCI SE PŘESUNOU DO BÝVALÉ ŠKOLY

Připravuje se také rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského. V současné chvíli je vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Na akci má město v rozpočtu 46,5 milionu Kč. "Jedná se o závěrečnou etapu rekonstrukce této budovy, která bude sloužit pro potřeby městského úřadu tak, abychom do ní mohli přestěhovat úředníky z objektů, které máme v současné době v pronájmu, a tím ušetřili peníze za nájemné," sdělil starosta Jan Jarolím.

Letos by se měla uskutečnit také další etapa rekonstrukce Zborovské ulice. Poté, co byla loni opravena vodohospodářská infrastruktura, dojde především k opravě komunikace, k rekonstrukci stávajících chodníků a veřejného osvětlení. Na tuto akci má město v rozpočtu 15 milionů.

K dalším významným akcím budou patřit výstavba dešťové kanalizace v Lipnici (13,5 milionu), řešení dopravy a veřejného prostoru v ulici Karolíny Světlé (8 milionů), rekonstrukce fasády školní jídelny u ZŠ Schulzovy sady (8 milionů) nebo další etapa rekonstrukce budovy Hankova domu (3,5 milionu).

"V březnu také počítáme s dokončením rekonstrukce domu Žofie, která byla zahájena loni na jaře,“ dodal místostarosta Jan Helbich. Následovat by měla rekonstrukce parteru a noclehárny u domu Žofie (3,5 milionu) a modernizace sběrného dvora v Seifertově ulici (3,5 milionu).