„Chceme Dvůr Králové nad Labem prezentovat jako moderní město, které ale nezapomíná na svou historii. Proto nové logo vychází ze znaku města a z jeho štítu přebírá červenou barvu. Novým a hravým prvkem jsou pak vlnky symbolizující řeku Labe, která městem protéká,“ říká starosta Jan Jarolím. Při návrhu loga grafici vycházeli z výsledků dotazníku, které ukázaly pozitivní vztah občanů k historii města.

Dosud město v rámci komunikace a při prezentaci využívalo svůj znak nebo turistické piktogramy.

Základní varianty použití loga, barevnost, písmo a veškeré možnosti jeho zpracování definuje logomanuál, na který navazuje manuál jednotného vizuálního stylu města. Ten pak upravuje širší použití loga například na reklamních předmětech. „Navrhuje ale také podobu vizitek, hlavičkového papíru, podobu interních a externích dokumentů, označení budov, kanceláří, vozidel nebo specifikuje grafickou podobu Novin královédvorské radnice či webových stránek. Nyní nás tak čeká postupné zapracování nového vizuálního stylu do praxe, což nějaký čas potrvá,“ vysvětluje místostarostka Alexandra Jiřičková a pokračuje: „Správné používání loga a vizuálního stylu je znakem profesionální image, a kromě jednoznačné identifikace města pomáhá jeho jednotné prezentaci.

Narodil se medojed kapský
Narodilo se mládě medojeda. Odchov se daří jen v hrstce zoo na světě

“Motivem k vytvoření nového loga byla nejen snaha o sjednocení prezentace města, ale také snaha v budoucnu omezit vizuální smog ve veřejném prostoru a zatraktivnění Dvora Králové nad Labem jako turistického cíle. „Pro prezentaci v oblasti cestovního ruchu budeme i nadále moci využívat také zelenou barvu, která vychází z městské vlajky,“ podotýká k tomu Alexandra Jiřičková a upozorňuje, že i nadálebude samozřejmě možné pro prezentaci využívat také znak města.

Logomanuál včetně podoby nového loga odsouhlasili zastupitelé na svém zářijovém zasedání. Zároveň schválili také Manuál jednotného vizuálního stylu a Strategii komunikace města směrem k občanůmi k turistům.

„Věříme, že se nové logo bude lidem líbit a že ho Královédvoráci přijmou za své. Rádi bychom nové logo představili veřejnosti na setkání, které plánujeme na říjen,“ dodává starosta Jan Jarolím. Bližší termín a místo budou ještě upřesněny.

Schválená Strategie komunikace města a související dokumenty jsou součástí projektu „Přívětivý úřad“, jehož cílem je mimo jiné kvalitní a otevřená komunikace s veřejností. V rámci dvouletého projektu sedále uskutečnila školení zaměstnanců úřadu na různá témata, byl spuštěn rozklikávací rozpočet, nainstalovány panely elektronické úřední desky a připravuje se mobilní aplikace, která by měla být k dispozici od letošního podzimu. Na projekt město získalo z Operačního programu Zaměstnanost dotaci ve výši 5,3 mil. Kč, což činí 95 % předpokládaných výdajů, zbývajících 280 tisíc Kč zaplatí ze svého rozpočtu.

(mk)