Z hradby vynikají dvě stříbrné kvádrované věže s cimbuřím o třech stínkách, s černým oknem a červenou valbovou střechou zakončenou dvěma zlatými makovicemi. Mezi věžemi na hradbě český lev. Nejvýraznějším změnou proti starému znaku je zobrazení hradby s prázdnou otevřenou branou, která již není ve štítu volná, a také lva, který už není tak zdobný a není bezpohlavní.

Dosud byl užíván znak ve štítu zdobném (renesančním), neodpovídal ale přesnému popisu z registru symbolů. „Vybrali jsme variantu gotického štítu, která odkazuje na dlouhou historii města. Výhodou je, že je také jednodušší pro ztvárnění. Znak města je totiž často využíván při různých příležitostech, v různých velikostech, na různých materiálech. Jednodušší ztvárnění snad přispěje k tomu, že bude správně reprodukován,“ uvedl královédvorský starosta Jan Jarolím.

Z demonstrace na pražské Letné 2019.
Připomenou srpnová výročí i současné problémy