„Mezi zájemci byli například majitelé 33 elektrokol a označili jsme i jednu kompenzační pomůcku,“ říká ředitel městské policie Jan Štípek. Forenzní značení probíhá na služebně městské policie každou středu, konkrétní datum a hodinu je však potřeba si rezervovat prostřednictvím rezervačního systému na internetových stránkách města.

Forenzní značení je realizováno prostřednictvím speciálních mikroteček s jedinečnou syntetickou DNA, která je po zaschnutí pouhým okem neviditelná a bez viditelného poškození neodstranitelná. Takto označené předměty na sobě mají i samolepku s nápisem. Předností této metody je jednoduchá aplikace, odolnost vůči vnějším vlivům a dlouhá životnost. Forenzně označená jízdní kola a kompenzační pomůcky jsou zaregistrovány v databázi MPDK a v mezinárodním registru a informace o nich mohou v případě potřeby využívat strážníci i policisté. „MPDK projekt realizuje v rámci prevence kriminality. Cílem je snížit majetkovou trestnou činnost, ochránit majetek občanů města novým prvkem a zároveň odradit potencionální pachatele krádeží. Služba je pro občany města Dvůr Králové nad Labem zdarma,“ dodává Jan Štípek.

"Ke značení je třeba se dostavit s řádně očištěným jízdním kolem a mít s sebou potřebné doklady: občanský průkaz a doklad o nabytí kola (doklad o koupi lze nahradit čestným prohlášením). Dále je třeba vyplnit ještě formuláře: Přihláška do evidence kol, Souhlas se zpracováním osobních údajů a Čestné prohlášení o nabytí kola. Tyto formuláře je možné vyplnit přímo na služebně MPDK. Značení kompenzačních pomůcek probíhá po individuální domluvě, zájemci o tuto službu mohou kontaktovat přímo Jana Štípka," připomíná důležité podmínky pro forenzní značení mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková.

Ilustrační foto.
Rekonstrukce křižovatky skončila, k nemocnici se už nejezdí objížďkou