„Město Dvůr Králové nad Labem se od samého zahájení soudního sporu žalobě bránilo všemi prostředky procesní obrany, které právní řád připouští,“ uvedl starosta Jan Jarolím (ANO).

Dlouhodobý spor s majitelem soukromé čističky vznikl už v roce 2005. Nový vlastník začal městu účtovat zálohy podle vlastní kalkulace, s částkou však dvorská radnice nesouhlasila. Nakonec musel výši ceny určit vodoprávní úřad. Situace se vyhrotila v roce 2012, kdy provozovatel WWTP DKNL přerušil čištění a splašky téměř tři dny vypouštěl přímo do Labe.

I proto se město rozhodlo, že si postaví čističku vlastní. Tam se však narazilo na spor ohledně platnosti smlouvy s majitelem pozemků, které mělo město využít. Podepsána byla už v roce 2007. „Jedná se o záležitost sjednanou před téměř patnácti lety tehdejším vedením města, a jak se v průběhu času ukázalo, pro město byla smlouva nevýhodná,“ konstatoval Jarolím.

Čistý stůl. Všechny povinnosti, vyplývající ze smlouvy o odkupu čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové  i ze souvisejících uzavřených dohod byly všemi stranami splněny.
Kauza čistička je definitivně vyřešená, spláchla soudní splašky

Spor nejprve řešil krajský soud v Hradci Králové, který se před dvěma lety zastal města. Stejný názor měl i Nejvyšší soud. Proti rozsudkům majitel pozemků podal odvolání a celou záležitost vzal do ruky Ústavní soud. Ten oba rozsudky zrušil a dal za pravdu odpůrci. Krajský soud pak nařídil městu, aby zaplatilo za pozemky dva miliony korun a uhradilo náklady na soudní řízení.

„V tuto chvíli ještě rozhodnutí nenabylo právní moci a my vyčkáme doručení jeho písemného vyhotovení, a to i proto, že při vyhlášení rozsudku jej soud odůvodňuje pouze stručně a v několika základních bodech. Následně se poradíme s právní zástupkyní města a zvážíme případné dovolání k Nejvyššímu soudu. Rozhodnutí krajského soudu nicméně bereme na vědomí a respektujeme ho,“ dodal starosta Dvora Králové nad Labem.