"Během stavby jsme se museli vypořádat s řadou komplikací, například s nedostatečnou únosností podloží, vysokou mírou zemních tras technické infrastruktury, s umístěním stožárů veřejného osvětlení nebo s havarijním stavem části kanalizace, kterou bylo třeba zhruba v délce 40 metrů opravit," řekl místostarosta Dvora Králové nad Labem Jan Helbich. Do konce rekonstrukce zbývá ještě realizovat výsadbu zeleně a finální terénní úpravy.

Od 2. března byla uzavřena kvůli rekonstrukci Krkonošská ulice ve Dvoře Králové nad Labem v úseku od čerpací stanice směrem na Kocbeře.
Příjezdová silnice do Dvora bude průjezdná po půl roce oprav, stály 80 milionů

Město úspěšně spolupracovalo na tomto projektu, který přišel v součtu na téměř 30 milionů korun, s Královéhradeckým krajem. Dvorská radnice financovala částkou 15,4 milionu Kč obnovu vodovodu v úseku od křižovatky s Luční ulicí po Denisovo náměstí, vybudování tlakové kanalizace v části stavby a stavbu nových chodníků, jejichž součástí je cyklostezka.

Na cyklostezku se městu podařilo získat od kraje dotaci 2 miliony Kč. Královéhradecký kraj financoval rekonstrukci komunikace, při které byly vyměněny silniční obruby a položeny nové asfaltobetonové vrstvy.

Do Safari Parku Dvůr Králové zamířila v pátek nová sloní samice z vídeňského Schönbrunnu.
Safari park přivezl 46letou slonici ze Schönbrunnu, zoologové dělali dřevorubce

Od pondělí 26. října bude ve Dvoře Králové obnoven provoz sběrného dvora v Seifertově ulici. Otevřeno bude zatím pouze v pondělí a v pátek od 13 do 18 hodin, od 1. listopadu od 13 do 17 hodin. Kromě toho bude ve všední dny od 7 do 14 hodin a také během otevírací doby sběrného dvora zpřístupněn areál na ukládání větví.

Technické služby upozorňují, že při ukládání odpadu je nutné dodržovat hygienická opatření. Do areálů bude povolen vjezd menšímu počtu vozidel, platí povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou a dodržovat stanovené rozestupy. Technické služby žádají občany o trpělivost a ohleduplnost k ostatním, aby vozili odpad vytříděný, aby se v rámci provozní doby dostalo na každého. Od 29. října do 4. listopadu má dojít k plánovanému sběru zahradního odpadu.