„Na rekonstrukci Krkonošské ulice jsme v rozpočtu vyčlenili 25,5 mil. Kč, v případě rekonstrukce Heydukovy ulice se jedná v součtu o částku 13,1 mil. Kč. V obou ulicích by mělo na náklady města dojít k obnově vodovodu a kanalizace, případně k jejímu prodloužení, vybuduje se nové veřejné osvětlení a rekonstruují chodníky. Královéhradecký kraj bude financovat rekonstrukci vozovek,“ vysvětluje královédvorský starosta Jan Jarolím. Jenže zatímco v případě Krkonošské ulice kraj svou investici potvrdil, v případě Heydukovy ulice tomu tak ještě není. „Stále čekáme na definitivní potvrzení rekonstrukce ze strany Královéhradeckého kraje. Pevně doufám a budu v tomto duchu na vedení kraje neustále apelovat, že bude dodržen slib, který jsem dostal, a uvedenou rekonstrukci kraj opravdu v letošním roce kompletně zrealizuje,“ podotýká starosta.

První dárce. Starosta Trutnova Ivan Adamec jako první přispěl na stavbu nové školní horské chaty Bažina v Peci pod Sněžkou.
První peníze na novou Bažinu poslal starosta, veřejná sbírka se rychle rozjela

Kromě těchto staveb jsou na letošní rok připraveny také rekonstrukce chodníku a komunikace v ulici Pod Safari, dále se plánuje první etapa stavby chodníku ve Verdeku, rekonstrukce chodníku v Nedbalově ulici, rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady, prodloužení chodníku v Alešově ulici a také stavba chodníku a schodiště v Tyršově ulici. Nemalé finance pak město vynaloží na zpracování projektových dokumentací na připravované rekonstrukce ulic Na Vyhlídce, Zborovská, Slunečná, Erbenova, Roháčova nebo na výstavbu chodníku spojujícího Dvůr Králové nad Labem se Žirčí.

„I letos musejí Královédvoráci počítat s tím, že rekonstrukce krajských silnic na několik měsíců ovlivní dopravu ve městě. Věřím ale, že i tentokrát budou občané shovívaví a řidiči trpěliví, protože je nezbytné tyto silnice opravit,“ říká starosta Jan Jarolím a dodává: „Pokračuje je tím dobrá spolupráce s Královéhradeckým krajem na realizaci domluvených investičních akcí, na kterou navážeme i v budoucnu dalšími společnými projekty. Nejrozpracovanější je v tomto okamžiku rekonstrukce ulice Nová Tyršova a navazující silnice ve směru na Vítěznou, kde je dokončena projektová dokumentace. V případě chystané rekonstrukce ulice 5. května v úseku od základní školy až po vlakové nádraží je aktuálně vybrán projektant, který akci připraví, a zpracovávají se také podklady pro výběr projektanta na rekonstrukci silnice II/299 v úseku od oční školy ve směru na Vorlech,“ dodává starosta Jan Jarolím.   (mk)

Středisko volného času má hernu.
Středisko volného času v Trutnově otevřelo dětskou hernu