"Autobusové nádraží považuji za strategické místo ve městě, kde se shromažďuje velké množství osob. Kamery nám tak zajistí online dohled nad touto lokalitou," uvedl Jan Štípek. "V době nouzového stavu využíváme kamery například při dohledu na dodržování vládních opatření. Autobusové nádraží je místem, kde se hodně schází mládež a pohybují se zde také lidé bez domova. Dříve strážníci tuto lokalitu kontrolovali i několikrát denně, nyní ji můžeme monitorovat online. Další výhodou je, že dohled pomocí kamer provádí také Policie ČR," vysvětlil ředitel městské policie.

Kamerový dohlížecí systém pomáhá strážníkům zabezpečit veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti a přestupkům a odhalovat jejich pachatele. Ve Dvoře Králové je rozmístěno 42 pevných kamer v lokalitách, kde se pohybuje větší množství lidí.

Městská policie Dvůr Králové nad Labem investovala během letošního roku do rozšíření kamerového systému téměř 450 tisíc Kč. Kromě kamer na autobusové nádraží zakoupila také autonomní kamerový bod, který bude možné operativně použit v místech, kde není přívod elektrické energie nebo napojení na metropolitní síť.

"Podstatnou část finančních prostředků, a to zhruba 313 tisíc Kč, jsme získali z dotace ministerstva vnitra. Žádost připravili pracovníci odboru rozvoje, investic a správy majetku, za což jim děkuji," řekl Jan Štípek. "V příštím roce chceme pokračovat v rozvoji a obnově kamerového systému. Stále je potřeba modernizovat technologicky zastaralé části kamerového systému a podle aktuálních potřeb ho rozšiřovat. Lokality volíme na základě podnětů občanů města a především podle místní znalosti strážníků a Policie ČR, která má ke kamerovému systému přístup a jeho záznamy může využívat," dodal ředitel dvorských strážníků.