Akce se uskuteční v rámci další etapy kompletní rekonstrukce krajské silnice druhé třídy Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, tentokrát v úseku od benzínové pumpy po odbočku na Vítěznou. Dvůr Králové na projektu dlouhodobě spolupracuje s Královéhradeckým krajem, který financuje práce na vozovce. Město na opravu Krkonošské ulice vyčlenilo celkem 25,5 milionu korun.

V první fázi budou probíhat stavební práce mimo vozovku a chodník. Výraznější dopravní omezení čeká na řidiče od 2. března, kdy má být úplně uzavřena silnice od benzínky směrem na Kocbeře. Průjezd a pohyb vozidel na staveništi bude umožněn jen rezidentům a složkám záchranného systému.

„V Krkonošské ulici bude vybudována samostatná splašková kanalizace, která bude napojena na tu stávající. Součástí bude i vybudování pěti kanalizačních stok – jedné u čerpací stanice a čtyř do uliček v zahrádkářské kolonii. Na vybudovanou kanalizaci pak budou přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky,“ říká k plánovaným pracím stavbyvedoucí MěVaKu Ivo Antonov.

Ilustrační foto
Život ve Dvoře Králové ovlivní četné rekonstrukce

Dále dojde k výměně stávajícího veřejného vodovodu, který je za hranicí své životnosti. Stavební práce budou probíhat opět po jednotlivých úsecích od uličky u čp. 2382 až po křižovatku na Vítěznou. Nový vodovod bude napojen na stávající veřejné vodovody, dojde k osazení uzavíracích armatur a na nový vodovod budou napojeny všechny stávající vodovodní přípojky.

Stavební práce začnou 10. února a v první fázi budou mimo vozovku a chodník, takže nebude třeba dopravní uzavírky. Zhruba od 17. února do 30. dubna dojde k úplné uzavírce účelových komunikací v zahrádkářské kolonii, které ústí do Krkonošské ulice. Objízdná trasa není pro řidiče stanovena, uzavírky budou realizovány postupně podle postupu stavebních prací a do lokality bude možné vjet ostatními volnými ulicemi.

Výraznější dopravní omezení čeká na řidiče od 2. března, kdy by měla být úplně uzavřena komunikace ve směru od benzínové pumpy směrem na Kocbeře. Průjezd a pohyb motorových vozidel na staveništi bude umožněn pouze rezidentům a složkám záchranného systému. "Žádáme tedy řidiče, aby sledovali a respektovali umístěné dopravní značení a objízdné trasy, které budou v předstihu zveřejněny na stránkách města www.mudk.cz," avizuje mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

Za stavební práce na vodohospodářské infrastruktuře, které jsou plánovány až do konce července, Dvůr Králové nad Labem zaplatí 15,7 milionu Kč včetně DPH. „Město na rekonstrukci Krkonošské ulice vyčlenilo 25,5 milionu korun. Kromě obnovy vodovodu a prodloužení kanalizace dojde také k vybudování nového veřejného osvětlení a k rekonstrukci chodníků. Královéhradecký kraj zase bude financovat rekonstrukci vozovky,“ upřesňuje starosta Jan Jarolím.

Čistý stůl. Všechny povinnosti, vyplývající ze smlouvy o odkupu čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové  i ze souvisejících uzavřených dohod byly všemi stranami splněny.
Kauza čistička je definitivně vyřešená, spláchla soudní splašky